null

Rada Warszawy sprzeciwia się kwestionowaniu przynależności do UE

Drukuj otwiera się w nowej karcie
tramwaj na przystanku, w tle Pałac Kultury i wieżowce, jasnożółte drzewa

Warszawscy radni przyjęli dziś stanowisko w sprawie utrzymania członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Podkreślają, że od momentu dołączenia do Wspólnoty Europejskiej stolica otrzymała z unijnego budżetu ponad 18 mld zł, a beneficjentem tych środków są jej mieszkańcy.

Rada m.st. Warszawy stanowczo sprzeciwia się prowadzonym przez organy państwowe działaniom, podważającym status Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Tym stanowiskiem Rada m.st. Warszawy chce przypomnieć, że w referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu dotyczącego przystąpienia Rzeczpospolitej Polskiej do Unii Europejskiej 84% mieszkańców Warszawy opowiedziało się za członkostwem Polski w Unii – to fragment stanowiska.

Zgodnie z danymi Banku Światowego, w 2003 r. PKB Polski wyniosło niespełna 218 miliardów dolarów, zaś w 2020 r. już blisko 595 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o ponad 270% w okresie obecności Polski we wspólnotowym jednolitym rynku.

Do tej pory stolica otrzymała z unijnego budżetu ponad 18 mld zł, co w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje aż 10 tys. zł. Środki te umożliwiły realizację kluczowych dla miasta inwestycji, takich jak dokończenie budowy I linii oraz rozpoczęcie i budowę kolejnych etapów II linii metra czy też budowę Centrum Nauki Kopernik.

Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej stołeczni przedsiębiorcy korzystają z wolnego rynku i swobody przepływu osób, kapitału, towarów i usług, a warszawskie środowiska akademickie i naukowe mają dostęp do szeregu form wsparcia rozwoju badań i innowacji.

Rada m.st. Warszawy uznaje, że dokonywane w ostatnim czasie kwestionowanie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz zdominowany przez tę partię Trybunał Konstytucyjny zgodności Traktatu o Unii Europejskiej z Konstytucją RP, stawia pod znakiem zapytania dalsze członkostwo Polski w Unii.

W obliczu powyższych okoliczności Rada m.st. Warszawy wyraża sprzeciw wobec wszelkich prób wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. Apelujemy jednocześnie do mieszkańców naszego miasta o czynne przeciwstawienie się działaniom, które stanowią podwaliny do „polexitu”, a także o wsparcie dla wszelkich inicjatyw, które mają na celu umocnienie członkostwa Polski w UE” – można przeczytać w przyjętym dziś przez większość radnych stanowisku.

Po co rządzący próbują kwestionować traktat akcesyjny? – pytał radny Jarosław Szostakowski. – Chcemy jednoznacznie stwierdzić, że jesteśmy przeciwko podejmowaniu działań, które mogłyby doprowadzić do polexitu – mówił przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej.

Radni PiS bagatelizowali problem zagrożenia, argumentowali że ewentualny polexit to „fake news”.