null

Psycholodzy pomogą uporać się z tragedią

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Poszkodowani i rodziny ofiar katastrof czy wypadków wymagają nie tylko sprawnie przeprowadzonej akcji ratowniczej, ale także pomocy w poradzeniu sobie ze stresem lub traumą. Takiej pomocy mogą udzielić specjalnie przeszkoleni psychologowie.

Nad poprawą skuteczności takiej pomocy i jej dostępności dyskutowano na seminarium „Mobilizacja służby psychologicznej w Warszawie – współdziałanie psychologów w sytuacjach kryzysowych oraz w ramach przygotowań do Euro 2010.”

To jest pierwsza tego rodzaju konferencja z elementami warsztatowymi dotycząca pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych.- podkreśliła Ewa Gawor, dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Zaprosiliśmy specjalistów z tej dziedziny działających w strukturach policji, straży pożarnej, straży granicznej czy więziennictwie. Nie mówimy tylko o wielkich katastrofach, ale także o mieszkańcach – ofiarach wypadków komunikacyjnych, pożarach czy tego rodzaju wydarzeniach. Na konferencji postawiliśmy pytanie - jak rozmawiać z poszkodowanymi, z ich najbliższymi?

Wynikiem konferencji mają być konkretne rozwiązania.

Zaproponowałam, aby celem naszej konferencji było powołanie warszawskiej grupy pomocy psychologicznej. – zaznaczyła dyr. Gawor - Z dyskusji wynika, że brak jest rozwiązań systemowych. Chcielibyśmy zaproponować na przykładzie Warszawy takie działania, które potem mogłyby funkcjonować w całym kraju. Polska doświadczyła w tym roku dużo takich zdarzeń jak np. katastrofa smoleńska, wypadek pod Berlinem, powódź. Wtedy dużo osób przeżywało stres. My nie zajmowaliśmy się wtedy pomocą psychologiczną, ale może należało.

Współorganizatorem konferencji obok Miasta st. Warszawy była Komenda Stołeczna Policji, to jej psychologowie mają największe doświadczenie w pracy w ofiarami wypadków i katastrof.

Istnieje potrzeba stworzenia takie grupy psychologów – podkreśliła Małgorzata Chmielewska naczelnik Wydziału Psychologów KSP - Media mówią tylko o wielkich katastrofach, ale proszę pamiętać, że w wymiarze rodzinnym każda nagła śmierć może być tragedią. Mamy nadzieję, że ta konferencja z inicjatywy ratusza stworzy system, czyli takie rozwiązania, które spowodują uruchomienie odpowiedniej liczby psychologów z precyzyjnie określonymi dla nich zadaniami. Potrzebny jest cały system. To jest najcenniejsza waga tej konferencji.

W konferencji psychologów, przygotowanej przez Miasto Stołeczne Warszawę i Komendę Stołeczną Policji, wezmą udział m.in. przedstawiciele psychologów Komendy Głównej i Stołecznej Policji, Żandarmerii Wojskowej, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Specjalistycznej Poradni Rodzinnej ds. Przeciwdziałania Przemocy, Biura Polityki Społecznej, Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zobacz galerię (4 zdjęć />)