null

Przyrynek 1 – remont elewacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dzięki miejskim dotacjom została wyremontowana elewacja kolejnej kamienicy, tym razem nowomiejskiej. Fasada odzyskała oryginalną kolorystykę, wymieniono obróbki blacharskie, renowacji został poddany również kamienny cokół budynku.

Kamienica przy ul. Przyrynek 1 na Nowym Mieście stoi naprzeciwko kościoła Nawiedzenia NMP. Wszystkie domy w pierzei tej ulicy zostały zniszczone podczas powstania warszawskiego. Została zbudowana od podstaw w latach 1955-56. Jeszcze do niedawna była w opłakanym stanie.

Narożny budynek pod nr 1 zaprojektowany w stylu historycznym ma proste elewacje zaakcentowane jedynie gzymsami i masywnymi przyporami w narożnikach. Jego dach pokryty jest dachówką ceramiczną, który wyremontowano w 2015 roku. Teraz przyszedł czas na remont elewacji.

Zniszczenia tynku i piaskowca

Z biegiem czasu tynki uległy zniszczeniu. Wpływ na ich pogarszający się stan miały czynniki atmosferyczne i zanieczyszczenia powietrza. Szkody najbardziej były widoczne w przyziemiu oraz nad gzymsami i opaskami okiennymi. W złym stanie były również cokoły, wykonane z piaskowca szydłowieckiego.

Remont dzięki dotacji

Na wyremontowanie elewacji kamienicy od frontu i podwórka wspólnota mieszkaniowa otrzymała od miasta dotację w wysokości 173 650 zł, co pokryło 50% kosztów. Na podstawie badań stratygraficznych konserwatorzy określili kolorystykę fasad. Nowe barwione w masie tynki odtworzone zostały z zachowaniem charakterystycznej faktury.

Wymieniono także obróbki blacharskie, których uszkodzenia były przyczyną zawilgocenia ponad gzymsami i parapetami okien. Renowacji został poddany również kamienny cokół budynku. Piaskowiec oczyszczono, odsolono i zabezpieczono środkami biobójczymi. Fragmenty płyt piaskowcowych były tak zniszczone, że wymieniono je na nowe. Renowację przeszły także drewniane okna.