null

Przygotowania Warszawy do nowego roku szkolnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
napis szczepienia w szkołach
Szczepienia uczniów przeciw COVID-19 w warszawskich szkołach ruszą w trzecim tygodniu września

1 września uczniowie wrócą do szkół, a zgodnie z wytycznymi rządowymi zajęcia lekcyjne będą odbywały się w reżimie sanitarnym. Warszawskie placówki intensywnie przygotowują się do rozpoczęcia roku szkolnego, w tym do akcji szczepień przeciw COVID-19, które ruszą w szkołach w 3. tygodniu września.

Warszawskie szkoły są gotowe na powrót uczniów po wakacyjnej przerwie. Priorytetem jest dla nas zdrowie dzieci w obliczu czwartej fali epidemii. Dlatego dużo wysiłku włożyliśmy w przygotowanie placówek oświatowych do akcji szczepień uczniów powyżej 12 roku życia. Z punktów szczepień w szkołach będą mogli skorzystać również rodzice i nauczyciele. Niezmiennie do tego zachęcam, bo tylko dzięki szczepieniom będziemy mogli powrócić na stałe do normalnego życia, a dzieci mogły uczyć się w najlepszych możliwych warunkach - w szkołach – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Warszawa szczepi w szkołach

Aktualnie szczepienia dzieci i młodzieży przeciw COVID-19 odbywają się w przychodniach i punktach szczepień powszechnych. W Warszawie dotychczas zaszczepiło się około 70 tys. z 120 tys. uczniów w wieku 12-18 lat uprawnionych do szczepień.

Warto pamiętać, że dzieci często chorują na COVID-19 bezobjawowo, jednak może pojawiać się u nich zespół objawów po przejściu koronawirusa (tzw. wieloukładowy zespół zapalny – PIMS), który nierzadko prowadzi do bardzo ciężkich powikłań, obejmujących m.in. układ pokarmowy, oddechowy, krążenia oraz układ neurologiczny. Leczenie skutków jest długotrwałe i wymaga specjalistycznych leków, które mogą być podawane tylko w warunkach szpitalnych. Dodatkowo, młodzież chorując bezobjawowo, transmituje wirusa na starsze osoby.

Od początku miejskiej akcji „Warszawa szczepi” podkreślamy, że im więcej osób zaszczepi się przeciw COVID-19, tym szybciej osiągniemy wspólnie odporność populacyjną. Naszym celem jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaszczepienia warszawiaków - obecnie w pełni zaszczepionych mamy ponad 65 proc. mieszkańców. Od września w miejskich szkołach będziemy szczepili dzieci i młodzież, a ze względu na skalę przedsięwzięcia przygotowania do akcji rozpoczęliśmy już od lipca – informuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. 

Zgodnie z zaplanowanym harmonogramem działań w warszawskich szkołach:

  • od 1 do 5 września odbędą się lekcje wychowawcze oraz spotkania informacyjne i edukacyjne z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci i młodzieży;
  • od 6 do 12 września wychowawcy klas będą zbierali zgody na szczepienie uczniów;
  • akcja szczepień przeciw COVID-19 odbędzie się miedzy 13 a 19 września.

Dyrektorzy szkół skontaktują się z podmiotem leczniczym i przekażą dane o liczbie chętnych na szczepienia. Informację o terminie podania dawki rodzice uczniów otrzymają bezpośrednio ze szkoły. Samo szczepienie poprzedzi wypełnienie kwestionariusza występnego wywiadu przesiewowego, który musi podpisać jednego z rodziców lub opiekunów dziecka.

Na terenie miejskich szkół będą się mogli zaszczepić zarówno uczniowie, jak również członkowie ich rodzin oraz personel placówki – taką informację należy wówczas zaznaczyć w formularzu wstępnej deklaracji szczepień.

Spotkania online dla rodziców ze specjalistami

W odpowiedzi na prośby rodziców przygotowaliśmy webinaria z ekspertami w dziedzinie profilaktyki zakażeń. Podczas tych spotkań specjaliści będą odpowiadali na przesłane wcześniej pytania dotyczące szczepień dzieci i młodzieży przeciw COVID-19. Seminaria mają charakter otarty i nie obowiązują na nie zapisy – podkreśla wiceprezydent Renata Kaznowska. 

W webinariach dla rodziców i opiekunów uczniów wezmą udział:

- dr Aneta Górska - Kot - lekarz pediatra, ordynator oddziału pediatrycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza;

- dr Paweł Grzesiowski - lekarz pediatra, doktor nauk medycznych, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. walki z COVID-19

Terminy spotkań:

  • 30 sierpnia, godz. 18.00 - webinaria dla rodziców z udziałem dr Pawła Grzesiowskiego (webinar z tłumaczem języka migowego) Link do spotkania;
  • 3 września, godz. 18.00 webinaria dla rodziców z udziałem dr Anety Górskiej-Kot (webinar z tłumaczem języka migowego) Link do spotkania;
  • 4 września, godz. 18.00 webinaria dla rodziców z udziałem dr Anety Górskiej-Kot (webinar bez tłumacza języka migowego) Link do spotkania.
  • Pytania do specjalistów, które będą w pełni zanonimizowane, można  przesyłać do 3 września. Link do formularza, aby przesłać pytania: Link do formularza pytań.  

Warszawa przygotowała również spotkania online z udziałem ekspertów dla nauczycieli stołecznych szkół z możliwością zadawania pytań poprzez czat.

Dystans, dezynfekcja, maseczki

Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na rok szkolny 2021/22 wciąż określają zaostrzone zasady pracy placówek oświatowych.

W ogólnych zaleceniach organizacji zajęć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych znalazły się informacje o dezynfekcji, dystansie, zasadach higieny, wietrzenia pomieszczeń, zachowaniu dystansu społecznego i stosowania maseczek ochronnych. Rządowe wytyczne dotyczą organizacji zajęć lekcyjnych, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, zasad żywienia w szkołach oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników.

Link do szczegółowych wytycznych rządowych w sprawie organizacji roku szkolnego 2021/2022:

gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r.