null

Przygotowania do otwarcia estakady na Żołnierskiej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Wiadukt na skrzyżowaniu Marsa i Żółnierskiej. Widok w górę, od doł, na łuki jezdni wiaduktu.
Estakada na Rembertowie jest już niemal gotowa do ruchu.

Miasto otrzymało pozwolenie na użytkowanie nowej estakady na skrzyżowaniu ul. Marsa i Żołnierskiej. Estakada ma zostać otwarta w przyszłym tygodniu. Jej budowa była ostatnim etapem inwestycji polegającej na modernizacji niemal pięciokilometrowego fragmentu drogi wojewódzkiej nr 631 – ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej od ul. Naddnieprzańskiej do granicy Warszawy.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta uzyskał decyzję nadzoru budowlanego o pozwoleniu na użytkowanie nowej estakady, która została wybudowana nad skrzyżowaniem ul. Żołnierskiej z ulicą Marsa i ul. Marsa z Chełmżyńską. W najbliższych dniach będą prowadzone przygotowania do jej otwarcia.

Obejmą one rejon skrzyżowania ul. Marsa, Okularowej i Chełmżyńskiej oraz ul. Marsa, Żołnierskiej i Rekruckiej, gdzie m.in. zmieniane będą cykle sygnalizacji świetlnej, oznakowanie oraz pojawią się dodatkowe pasy do skrętu – w lewo z ul. Żołnierskiej w ul. Marsa oraz z ul. Marsa w lewo w ul. Rekrucką. Otwarcie nowej estakady nastąpi w przyszłym tygodniu.

Ważny węzeł komunikacyjny

Pomimo trwających prac budowlanych, ulicami Marsa i Żołnierską przejeżdżało w październiku 2022 r. średnio ok. 60 tys. pojazdów na dobę. To pokazuje, jak ważne są te ulice w układzie komunikacyjnym i transportowym Warszawy. Nowo wybudowana estakada uzupełnia rozwiązania drogowe, które powstały w ostatnich latach.

Modernizacja ciągu ulic Marsa i Żołnierskiej prowadzona była na odcinku ok. 5 km.

Wizyta prezydenta w Rembertowie

O tej i innych inwestycjach w Rembertowie będzie rozmawiał w przyszłym tygodniu z mieszkańcami i gospodarzami dzielnicy prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Spotkanie pod hasłem „Porozmawiajmy o Rembertowie” odbędzie się w środę, 18 stycznia, o godz. 18:00 w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II przy ul. Gawędziarzy 8. Prezydent zaprasza na nie wszystkich mieszkańców i mieszkanki dzielnicy.

 

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.