null

Przewoźnicy skontrolowani po raz kolejny

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nieuczciwi przewoźnicy nie pozostają bezkarni. Urząd m.st. Warszawy wspólnie ze służbami mundurowymi przeprowadził kolejne współdziałania kontrolne mające na celu sprawdzenie legalności prowadzenia przewozu osób samochodem osobowym i taksówką na terenie stolicy.

W trzecim kwartale 2016 roku w ramach wspólnych działań Urzędu m.st. Warszawy  oraz Policji, Urzędu Kontroli Skarbowej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Straży Miejskiej m.st. Warszawy przeprowadzono kontrole 407 przewoźników.

U 121 skontrolowanych przewoźników (29,7 %) stwierdzono nieprawidłowości z zakresu ustawy o transporcie drogowym, prawa o ruchu drogowym i przepisów prawa miejscowego.

Do najczęściej ujawnianych nieprawidłowości należały:

  • kierowanie pojazdem przez kierowców, którzy nie zdali egzaminu z przepisów i topografii miasta – 66 przypadków;
  • wykonywanie transportu drogowego osób bez licencji – 41 przypadków (pojazdy nieoznakowane i oznakowane jak warszawskie taksówki);
  • wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego – 37 przypadków;
  • brak kasy fiskalnej – 22 przypadki.

Podczas działań kontrolnych stwierdzono naruszenie przepisów ustawy o transporcie drogowym na łączną kwotę 756 000 złotych. Wystawiono również 79 mandatów karnych na kwotę 26 250 zł. Ponadto skierowano 7 wniosków do sądu o ukaranie.

Jednocześnie do chwili obecnej w 2016 r. służby kontrolne przekazały 2277 protokołów i materiałów pokontrolnych. Naruszenia zostały stwierdzone w 71,5 %, w szczególności naruszenia dotyczyły przepisów prawa miejscowego. Po otrzymaniu dokumentacji pokontrolnej organ licencyjny dokonuje analizy materiału i zgodnie z przepisami ustawy o transporcie drogowym podejmuje określone działania od udzielenia przedsiębiorcy ostrzeżenia po wszczęcie postępowania administracyjnego o cofnięcie licencji włącznie.

Wsiadając do taksówki warto zwrócić uwagę na prawidłowe oznakowanie taksówki oraz żądać wydania paragonu, który jest podstawą do późniejszych roszczeń przy rozpatrywaniu skargi za nienależycie wykonaną usługę przewozu. Szczegółowe informację: www.taxi.um.warszawa.pl.