null

Przemoc karmi się milczeniem – nowa kampania na ulicach Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
antyprzemoc

Warszawa po raz kolejny włącza się w „Kampanię 16 Dni Akcji przeciw przemocy ze względu na płeć”. Jej celem jest szerzenie świadomości wśród warszawianek i warszawiaków doświadczających przemocy, że w mieście działają organizacje, do których zawsze mogą zwrócić się po pomoc.

W Warszawie kładziemy duży nacisk na wsparcie i pomoc ofiarom przemocy. Pomoc socjalną, lokalową, prawną czy psychologiczną. Pracownicy naszych ośrodków udzielą wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, opracują plan pomocy, pomogą zapewnić schronienie. Ale trzeba wykonać pierwszy krok. Odważyć się na telefon i powiadomić, że jest się ofiarą przemocy. Lub inny odważny i odpowiedzialny krok - pomóc komuś, kto takiej przemocy doznaje – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Jak wynika z badań przemoc jest „demokratyczna”. Przed przemocą w rodzinie nie chroni wyższa pozycja społeczna, wyższe wykształcenie, miejsce zamieszkania czy zasobność portfela. Osoby doznające przemocy i osoby stosujące przemoc można napotkać w każdej grupie społecznej, w każdej dzielnicy Warszawy.

Przemoc w dalszym ciągu silnie wiąże się z płcią. Zdecydowana większość osób doznających przemocy to kobiety – podczas gdy osobami stosującymi przemoc w większości przypadków są mężczyźni. W 2020 r. w Warszawie, na podstawie wypełnionych Niebiesiech Kart A, liczba osób doświadczających przemocy w rodzinie wynosiła ponad 6 tys. osób – w tym 48% to kobiety i 42% to dzieci, natomiast liczba osób stosujących przemoc wyniosła blisko 4 tys. w tym 80% to mężczyźni.

Wspólnie z Warszawską Radą Kobiet gorąco wspieram tę kampanię. Pamiętajmy, że jeżeli my lub ktoś z naszego otoczenia doświadcza przemocy, to są w naszym mieście organizacje, które nas wesprą – powiedziała wiceprezydentka m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra, pełnomocniczka Prezydenta m.st Warszawy ds. kobiet.

Mieszkańcy Warszawy najczęściej sięgają po pomoc instytucjonalną dopiero, gdy następuje bardzo duże nasilenie problemu. Dlatego bardzo ważne jest skuteczne informowanie o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc. W Warszawie działa kilkanaście organizacji wspierających osoby doświadczające przemocy, m.in.: Warszawski Ośrodek Interwencji Kryzysowej (nr tel.: 22 855 44 32) i całodobowa infolinia Fundacji Centrum Praw Kobiet (nr tel.: 600 070 717). Pełna lista kontaktów znajduje się na stronie um.warszawa.pl/antyprzemocowa.

W tym roku warszawska kampania „Przemoc karmi się milczeniem” skierowana jest do świadków przemocy, którzy czasami są jedynymi osobami mogącymi pomóc przerwać tę trudną sytuację. Interwencja świadka może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo. Przemoc często jest nie jest widoczna na pierwszy rzut oka, a osoby doznające przemocy często ukrywają jej znamiona. Dlatego w ramach warszawskiej kampanii „Przemoc karmi się milczeniem” na ulicach stolicy pojawiły się plakaty, mające zwrócić uwagę mieszkańców na niewidoczną stronę przemocy.

Warszawy po raz kolejny włącza się aktywnie w 16 Dni Przeciw Przemocy ze względu na Płeć. Jest to akcja zainicjowana w 1991 r. przez Women's Global Leadership Institute przy amerykańskim Uniwersytecie Rutgersa. Od tamtego czasu kampania odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka).