null

Przebudowa placu Na Rozdrożu coraz bliżej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kobieta z ciemnymi włosami w czerwonej koszulce schodzi po schodach w dół trzymając po lewej stronie za rękę małego chłopczyka w różowej czapce, a po prawej stronie spacerowy wózek dziecięcy w kolorze jasnozielonym z czarnymi kołami i uchwytami
Windy będą ogromnym ułatwieniem dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy opiekunów z dziećmi, dla których dziś to miejsce jest zupełnie niedostępne.

Znamy firmę, która wybuduje windy na przystanki autobusowe, wyznaczy dodatkowe przejścia naziemne oraz wdroży szereg mniejszych usprawnień w rejonie śródmiejskiego placu Na Rozdrożu. To również kolejny krok, aby Trasa Łazienkowska stała się bardziej dostępna.

Na styku historii i nowoczesności

Plac Na Rozdrożu to specyficzne miejsce. Z jednej strony jest to obszar zabytkowy, który powstał jeszcze w XVIII wieku jako element Osi Stanisławowskiej. Z drugiej strony, w XX wieku przeszedł szereg przemian w związku z budową Trasy Łazienkowskiej. Od tego czasu centralna część placu jest dwupoziomowa, pod jego płytą w tunelu biegnie miejska arteria. Projekt zmian na placu Na Rozdrożu był przygotowywany z poszanowaniem dla jego warstwy historycznej oraz z uwzględnieniem współczesnych potrzeb. Poprzedziły go konsultacje społeczne oraz ustalenia z konserwatorem zabytków. Inwestycja będzie miała też nadzór archeologiczny.

Strabag przebuduje plac Na Rozdrożu 

Po licznych, ale niezbędnych uzgodnieniach teraz rozpoczyna faza realizacji. W przetargu na przebudowę placu wpłynęły dwie oferty. Roboty powierzone zostaną firmie Strabag Polska, która wyceniła ja na 26,4 mln zł. To korzystniejsza z dwóch ofert, kontroferta Warszawskiego Przedsiębiorstwa Mostowego Mosty opiewała na ponad 34 mln zł. Firma Strabag obecnie pracuje w Warszawie na budowie trasy tramwajowej na ulicy Kasprzaka, w poprzednich latach odpowiadała też m.in. za przebudowę placu Pięciu Rogów.

Prace potrwają około rok, od momentu podpisania umowy. ZDM liczy więc na możliwość ich rozpoczęcia jeszcze w tym roku, jednak koniec planowany jest już na 2024 rok. Inwestycja będzie dofinansowywana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przede wszystkim windy

Dla wielu osób z pewnością najważniejszą nowością będzie budowa wind, które połączą górny i dolny poziom placu. Prowadzić będą prosto na przystanki autobusowe w ciągu Trasy Łazienkowskiej, na które obecnie można dostać się jedynie po długich schodach. Windy będą ogromnym ułatwieniem dla osób starszych, z niepełnosprawnościami czy opiekunów z dziećmi, dla których dziś to miejsce jest zupełnie niedostępne. W ramach prac zostaną też odnowione same schody, które są już mocno wyeksploatowane. Dodatkowo oba przystanki autobusowe zostaną poszerzone, wyposażone w więcej miejsc do siedzenia oraz wyższy, profilowany krawężnik, który ułatwi wsiadanie do autobusu. Na ich krańcach pojawi się też więcej zieleni.

To kolejny element poprawy dostępności Trasy Łazienkowskiej. Nieopodal, w ramach osobnej, trwającej już inwestycji, przebudowy wiaduktów nad Agrykolą, przystanki w rejonie ulicy Rozbrat będą wyposażone w łagodne pochylnie. W przyszłości planowana jest również budowa pochylni na Przyczółku Grochowskim.

Naziemne przejścia

Zakres prac jest jednak zdecydowanie szerszy i obejmuje liczne usprawnienia na całym obszarze placu. Zostaną wyznaczone dwa nowe naziemne przejścia dla pieszych – po zachodniej stronie Alej Ujazdowskich (przez wlot ul. Koszykowej) oraz w osi alei Wyzwolenia. Wiąże się to z likwidacją zejść do znajdujących się tutaj przejść podziemnych. Rację bytu stracą w takiej sytuacji również przejścia po wschodniej stronie Alej przy Parku Ujazdowskim, dlatego one również zostaną zlikwidowane. Odzyskane w ten sposób miejsce pozwoli przy okazji uzyskać lepszy przebieg chodnika oraz drogi dla rowerów.

Usprawniony i uporządkowany zostanie ruch rowerowy. Szerokość istniejących przejazdów zostanie dostosowana do obecnych przepisów, będą więc poszerzone. Równolegle do nowego przejścia w rejonie ulicy Koszykowej powstanie nowy przejazd, do którego prowadzić będzie droga rowerowa łącząca się z resztą tras dochodzących do placu. Powstanie też łącznik rowerowy po zachodniej stronie placu i droga dla rowerów łącząca plac z wiaduktami nad Agrykolą, które obecnie przebudowuje Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. W wielu punktach na placu trasa rowerowa będzie odseparowana od chodnika za pomocą zieleni.

Koordynacja z pomnikiem

Równolegle, w rejonie placu Na Rozdrożu, ma powstać zapowiadany pomnik Bitwy Warszawskiej 1920 roku, upamiętniający zwycięską walkę na przedpolach stolicy. Pomnik zostanie wybudowany w ramach rządowego programu „Niepodległa”. Obie inwestycje mają być realizowane w tym samym czasie. Dzięki stałemu kontaktowi z zarządzającymi programem, będą skoordynowane.