null

Projekt „Czyścioch”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kosz do segregacji odpadów na placu Szembeka - podział na 4 frakcje: papier; metale i tworzywa sztuczne; szkło i bio

Rozbudujemy i modernizujemy Zakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) na Targówku. Dzięki inwestycji ograniczymy ilość odpadów na wysypiskach, zmniejszymy koszty związane z ich transportem, a dodatkowo będziemy produkować czystą energię dla miasta ze spalania śmieci.

ZUSOK po rozbudowie i modernizacji będzie kluczowym ogniwem systemu zarządzania odpadami w stolicy. Ta inwestycja pozwoli nam osiągnąć kilka celów na raz. Z jednej strony będzie to zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów. Nowy obiekt będzie w stanie przetworzyć ponad 300 tys. ton odpadów, czyli ponad siedem razy więcej niż obecnie. Z drugiej – produkcja czystej energii. Instalacja zapewni aż 25 procent energii potrzebnej jednostkom miejskim. A najlepsze rozwiązania technologiczne zminimalizują możliwość negatywnego oddziaływania spalarni śmieci na otoczenie.

ZUSOK będzie pełnił również funkcję ekologiczną. Zwiększymy poziom recyklingu. Powstanie tu nowoczesna, automatyczna sortownia na 30 tys. ton odpadów z selektywnej zbiórki. Na terenie obiektu pojawią się zielone dachy, które wspomogą retencję wód opadowych. Przez cały zakład przebiegać będzie również ścieżka edukacyjna prowadząca do punktu widokowego na wysokości 70 m nad ziemią.

Rozbudowa ZUSOK-u to obecnie największa inwestycja przemysłowa w Polsce. Dzięki niej Warszawa będzie bliżej celu bycia miastem neutralnie klimatycznym najpóźniej do 2050 roku.

Status projektu:

 

 

Więcej informacji o środowisku i ekologii w Warszawie: eko.um.warszawa.pl