null

Programy szczepień ochronnych finansowanych przez miasto

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Programy szczepień ochronnych finansowanych przez miasto
Programy szczepień ochronnych finansowanych przez miasto

M.st. Warszawa rozpoczęło szczepienia nastolatków przeciwko HPV. Stolica realizuje też program szczepień przeciwko grypie – już teraz obejmują one seniorów 65+, wkrótce także kobiety w ciąży i małe dzieci.

O szczepieniach realizowanych w stolicy opowiadał na konferencji prasowej wiceprezydent Paweł Rabiej. - Mamy sześć programów szczepiennych, wprowadzonych w trosce o zdrowie warszawianek i warszawiaków. Bardzo mnie cieszy, że uruchamiamy szczepienia przeciwko HPV, o których mówił podczas kampanii prezydenckiej Rafał Trzaskowski. Teraz je mamy. To duży sukces, bo z powodu dużego popytu były trudności z dostępnością leku na rynku – przypomina wiceprezydent.

- Jesteśmy ostatnim krajem w Unii Europejskiej, w którym nie ma rządowego, bezpłatnego programu szczepień przeciwko HPV – podkreśla Katarzyna Wilkołaska-Żuromska, pełnomocniczka Prezydenta m. st. Warszawy ds. Kobiet. – Polska jest krajem o jednym z najwyższych współczynników zachorowalności i śmiertelności wśród kobiet na raka szyjki macicy.

Na świecie przeciw HPV (wirus brodawczaka ludzkiego, wywołujący raka szyjki macicy) szczepią nastolatków 92 kraje. Warszawa dołącza do prawie 230 gmin i miast w Polsce, które już szczepią przeciwko HPV.

Programy szczepienne:

1. Program „HPV 12”

Ze szczepień przeciwko HPV skorzystać mogą dzieci – dziewczęta i chłopców - w wieku lat 12. Schemat szczepienia składa się z dwóch dawek, miasto finansuje obie. Programem zostanie objętych ponad 9 tysięcy dzieci rocznie.

W konkursie ofert wybrano 43 realizatorów. 24 podmioty już rozpoczęły szczepienia, pozostałe startują z programem w najbliższych dniach (w załączniku adresy realizatorów w podziale na dzielnice).

Preparatem używanym w programie jest 2-walentny Cervarix (jedyna szczepionka przeciw HPV dostępna obecnie na rynku; zakupu szczepionek dokonują realizatorzy).

Okres realizacji: lata 2019-2021.

Środki finansowe przeznaczone na program:

2019 r.: 2 083 275 zł,

2020 r.: 5 378 730 zł,

2021 r.: 5 261 890 zł.

2. Program „Grypa 65+”

Głównym jego celem jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne oraz ograniczenie wskaźnika powikłań z powodu zachorowania na grypę wśród mieszkańców Warszawy, którzy ukończyli 65 r.ż.

Obecna edycja programu (lata 2017-2019) jest realizowana przez 75 podmioty lecznicze w 168 przychodniach na terenie m.st. Warszawy. Program rozpoczął się we wrześniu tego roku i potrwa do 9 grudnia br. W programie mogą uczestniczyć osoby zameldowane w Warszawie na pobyt czasowy lub stały oraz osoby rozliczające podatek dochodowy w warszawskich urzędach skarbowych.

Środki z budżetu miasta na realizacje programu w 2019r. to 2,3 mln zł.

Plan przewiduje zaszczepienie 67 tys. seniorów.

3. Program szczepień przeciwko grypie osób bezdomnych przebywających w noclegowniach i schroniskach na terenie m.st. Warszawy

Tegoroczna edycja rozpoczęła się we wrześniu i potrwa do 31 grudnia 2019r. Głównym jego celem jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne oraz ograniczenie wskaźnika powikłań z powodu zachorowania na grypę wśród osób przebywających w noclegowniach i schroniskach dla bezdomnych.

W tym roku program jest realizowany przez 6 podmiotów leczniczych w 23 noclegowniach na terenie m.st. Warszawy.

Koszt realizacji programu wynosi blisko 53 tys. zł rocznie. Liczba zaszczepionych osób to ok. 600.

4. Program szczepień przeciwko grypie dla osób przebywających w Stołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym

Program jest realizowany od 2007 roku. Tegoroczna edycja rozpoczęła się w we wrześniu i potrwa do 31 grudnia br. Głównym jego celem jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne oraz ograniczenie wskaźnika powikłań z powodu zachorowania na grypę wśród osób przebywających w SCOL.

Program jest realizowany przez Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze w jego trzech placówkach.

Koszt realizacji programu wynosi ok. 15 tys. zł rocznie. Liczba zaszczepionych osób to ok. 520.

5. Program szczepień na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesiąca życia (nowy)

Program realizowany będzie po raz pierwszy w Polsce, podobnie jak szczepienia dla ciężarnych. Dotychczas żaden samorząd nie finansował szczepień przeciw grypie dla tej grupy odbiorców.

Środki finansowe przeznaczone na program na lata 2019-21 to 3 mln zł. Program zakłada objęciem szczepieniem blisko 30 tys. dzieci.

6. Program szczepień na grypę dla kobiet w ciąży (nowy)

Okres realizacji: 2019-2021. Środki finansowe to blisko 650 tys. zł. Program zakłada objęciem szczepieniem 3200 kobiet rocznie.

Wszystkie nowe programy wymagają przeprowadzenia konkursów ofert w celu wyboru realizatorów.