null

Odbetonowanie miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plac Hallera, na pierwszym planie pan ćwiczący na siłowni plenerowej, w tle ludzie odpoczywający na ławkach, dzień, lato.
Autor: m.st. Warszawa

Mniej betonu i asfaltu, więcej zieleni i wygodnych chodników. Miejskie podwórka zmienią się tak, żeby mieszkańcom żyło się przyjemniej.

Projekt „Odbetonowanie” powstał w sierpniu 2021 roku jako element wdrażania „Strategii adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy do roku 2030 z perspektywą do roku 2050”. Celem było określenie skali oraz możliwości rozbetonowania terenów należących do miasta i zaplanowanie oraz skoordynowanie tego typu działań w perspektywie do 2030 r.

 Rewitalizacja polegająca na rozszczelnieniu powierzchni utwardzonej w celu zachowania bioróżnorodności biologicznej, zapobiegania szybszego nagrzewania powierzchni oraz umożliwienia swobodnego odpływu wód opadowych i roztopowych w głąb ziemi. Odbetonowanie przestrzeni na rzecz terenów zielonych.

Założeniem projektu jest przebudowa terenów pokrytych częściowo lub w całości powierzchnią utwardzoną (starym asfaltem lub płytami betonowymi), zastąpienie ich na rzecz zwiększenia terenów zielonych w Warszawie.

Status projektu:

Status projektu - zrealizowany

 

 

 

Więcej informacji o środowisku i ekologii w Warszawie: eko.um.warszawa.pl

podwórko przy ulicy Miłej przed realizacją
Zobacz galerię (8 zdjęć)
podwórko przy ulicy Miłej po realizacji
podwórko przy ulicy Miłej przed realizacją
podwórko przy ulicy Miłej po realizacji
podwórko przy ulicy Anielewicza po rewitalizacji - trawnik i drzewa pod blokiem
podwórko przy ulicy Anielewicza przed rewitalizacją
podwórko przy ulicy Anielewicza po rewitalizacji - trawnik i drzewa pod blokiem
podwórko przy ulicy Anielewicza przed rewitalizacją