null

Warszawa dba o wodę

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bulwary wiślane, widok na most Średnicowy i pylon mostu Świętokrzyskiego, spacerowicze, lato, zachód słońca.
Autor: m.st. Warszawa

Wspieramy mieszkańców, którzy chcą mieć zbiorniki retencyjne, zapewniamy dostęp do ujęć wody oligoceńskiej, troszczymy się o naturalne zbiorniki wody, budujemy miejskie kolektory.

Poziom wody w polskich rzekach jest dramatycznie niski. Grozi nam deficyt wody. Dlatego Warszawa podejmuje działania, które mają nas przed tym uchronić. Inwestujemy w retencję, która daje nam szansę magazynować i wykorzystywać wody opadowe, zazieleniamy miasto. Stosujemy także wodny recykling, bo zmniejszenie zużycia wody to nie tylko pomoc dla przyrody, ale także jeden ze sposobów walki z zmianami klimatu.

Od 2020 roku realizujemy Program Ochrony Zasobów Wody Warszawy. Opiera się on na sześciu filarach:

  • dotowanie budowy zbiorników małej retencji, które służą do zbierania wód opadowych,
  • ochrona terenów naturalnej retencji (jeziora, rzeki, torfowiska, bagna czy tereny podmokłe),
  • rozpłytowywanie powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody,
  • zmienianie funkcji kanałów z drenującej na nawadniającą,
  • zachowywanie ujęć wody podziemnej (85 ogólnodostępnych ujęć wody oligoceńskiej czwartorzędowej),
  • dostosowywanie procedur planistycznych, by zapobiec odwodnieniu miasta oraz zwiększyć retencję.

Do tego w stolicy tworzymy przy ulicach ogrody deszczowe, które nie tylko poprawiają estetykę przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim zatrzymują wodę. Posadzone tam rośliny zasilane są deszczówką, a jej nadmiar kierowany jest do wód gruntowych. Tworzymy łąki kwietne, ograniczamy koszenie miejskich terenów do niezbędnego minimum, budujemy parki kieszonkowe. A woda z basenów, zamiast trafiać do kanalizacji, jest wykorzystywana do sprzątania stołecznych ulic i torowisk tramwajowych. Dzięki temu wodnemu recyklingowi od 2020 r. zaoszczędziliśmy łącznie aż 9 mln litrów wody.

Budujemy trzy nowe kolektory miejskie, które w przypadku nagłych i intensywnych deszczy będą magazynować nadmiar wody. Dzięki temu ograniczymy ryzyko powstania zalewisk i podtopień, a także konieczność uruchamiania tzw. zrzutów burzowych do Wisły. Zakończyliśmy również realizację programu „Szuwar Warszawski”, w ramach którego przywracaliśmy naturalny stan akwenów wodnych.

Zwiększać retencję mogą też sami mieszkańcy stolicy. Miasto przyznaje warszawiakom dotacje na ten cel. Fundusze mogą otrzymać podmioty prywatne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Od momentu uruchomienia programu w 2020 r. udzieliliśmy dofinansowania na łączną kwotę niemal 6 mln zł.

Status projektu:

Status projektu - zrealizowany

 

 

Więcej informacji o środowisku i ekologii w Warszawie: eko.um.warszawa.pl