null

Program ochrony zasobów wody

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Bulwary wiślane, widok na most Średnicowy i pylon mostu Świętokrzyskiego, spacerowicze, lato, zachód słońca.
Autor: m.st. Warszawa

Warszawa dba o wodę. Wspieramy mieszkańców, którzy chcą mieć zbiorniki retencyjne, troszczymy się o naturalne zbiorniki wody, zapewniamy dostęp do ujęć wody oligoceńskiej.

Program Ochrony Zasobów Wody Warszawy działa od 2020 r. Realizujemy go w oparciu o sześć filarów: dotowanie budowy zbiorników małej retencji, które służą do zbierania wód opadowych, ochrona terenów naturalnej retencji (jeziora, rzeki, torfowiska, bagna czy tereny podmokłe), rozpłytowywanie powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody, zmienianie funkcji kanałów z drenującej na nawadniającą, zachowywanie ujęć wody podziemnej (85 ogólnodostępnych ujęć wody oligoceńskiej czwartorzędowej) oraz dostosowywanie procedur planistycznych, by zapobiec odwodnieniu miasta oraz zwiększyć retencję.