null

Program integracyjny dla gości z Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przy stole siedzą i rozmawiają Prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, wiceprezydentka Warszawy Aldona Machnowska Góra oraz pracownicy warszawskich punktów informacyjnych dla cudzoziemców. W tle za plecami Prezydenta ekran na którym widoczna jest flaga Ukrainy, a na niej gest solidarności - dwa palce w górę
Warszawa przygotowuje się do wsparcia osób uciekających z Ukrainy. | Autor: Ewelina Lach

Od momentu wybuchu wojny m.st. Warszawa wspiera obywateli Ukrainy szukających schronienia w stolicy. By zapewnić jak najlepszą pomoc ponad 300 tys. gości z Ukrainy, miasto prowadzi specjalne działania integracyjne, wspomagane przez organizacje międzynarodowe.

O działaniach pomocowych dla uchodźców zarząd miasta informował dziś podczas sesji warszawskich radnych. Główne założenia programu integracyjnego to wsparcie uchodźców przebywających w miejscach pobytowych i w domach warszawiaków oraz pomoc w procesie adaptacji do życia w Warszawie. W tym celu organizowane są zajęcia z języka polskiego dla dzieci i dorosłych, oferowana jest też pomoc w zakresie doradztwa i pośrednictwa pracy oraz pomoc psychologiczna, także w języku ukraińskim. Z tych samych form wsparcia mogą korzystać Ukraińcy przebywający w miejscach pobytowych, jak i ci których warszawiacy przyjęli do swoich domów i mieszkań.

Wśród uchodźców jest bardzo wiele dzieci, dlatego m.st. Warszawa zapewnia im opiekę w punktach pobytowych oraz wsparcie w nauce i adaptacji w warszawskich szkołach, żłobkach i przedszkolach.

Proces adaptacji może trwać wiele miesięcy, jednak m.st. Warszawa stara się, aby sprawy formalne mogły być dopełnione możliwie najszybciej. Dlatego zintensyfikowano rejestrację numerów Pesel i otwarto punkt na PGE Narodowym.

Program Integracji wspierany jest także przez międzynarodowe organizacje pozarządowe tj.: International Rescue Committee (IRC), International Organization for Migration (IOM), Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), UNICEF, Norwegian Refugee Council, Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz The World Bank.

W najbliższym czasie w ramach Programu Integracji planowana jest rozbudowa bazy pobytowej średnioterminowej i tworzenie lepszych warunków w już istniejących punktach. Zapowiedziano także wyciszanie działalności krótkoterminowych miejsc pobytowych organizowanych na obiektach sportowych i szkolnych, które będą ponownie uruchomione w razie potrzeby.