null

Prezydent Warszawy szefem komisji w Europejskim Komitecie Regionów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rafał Trzaskowski przemawia przy stole prezydialnym
Rafał Trzaskowski na czele Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii

Rafał Trzaskowski został nowym przewodniczącym Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii w Europejskim Komitecie Regionów. Jego priorytetem podczas dwuipółletniej kadencji ma być bezpośrednie finansowanie unijne dla miast i regionów na walkę z kryzysem energetycznym.

Niepewność geopolityczna, wysoka inflacja i ceny energii spowodowane rosyjską agresją na Ukrainę nie sprawiły, że nagle kryzys klimatyczny przestał się pogłębiać. Nie mamy czasu do stracenia. Walka z ubóstwem energetycznym, zapewnienie miastom i regionom bezpośrednich funduszy oraz pomocy technicznej dla poprawy efektywności energetycznej, obniżenia rachunków za energię i przyspieszenia wdrażania energii z źródeł odnawialnych to jedyna droga naprzód. Bez zaangażowania mieszkańców i lokalnych społeczności nie osiągniemy zrównoważonej i sprawiedliwej transformacji dla wszystkich. To priorytety, na których zamierzam się skoncentrować, nie zapominając jednocześnie o kontynuowaniu prac nad ochroną bioróżnorodności, zwalczaniem zanieczyszczeń i wprowadzaniu gospodarki o obiegu zamkniętym – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Do kompetencji Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii (ENVE) należy koordynacja prac Europejskiego Komitetu Regionów w dziedzinach związanych z Europejskim Zielonym Ładem, które obejmują środowisko, różnorodność biologiczną, gospodarkę o obiegu zamkniętym, zerowy poziom zanieczyszczeń, zmianę klimatu, politykę energetyczną i kosmiczną. Poza przewodnictwem w komisji, prezydent Warszawy będzie także stał na czele grupy roboczej „Zielony ład w terenie”. 

W tym krytycznym momencie dla regionów i miast oraz całej Unii Europejskiej ogromną wartością dodaną jest to, że doświadczony i dynamiczny lokalny lider, jakim jest Rafał Trzaskowski, będzie kierował naszymi pracami nad energią, klimatem i środowiskiem. Jego osiągnięcia w przekształcaniu Warszawy w bardziej zrównoważone miasto są wzorowe, począwszy od dekarbonizacji transportu publicznego, po redukcję zanieczyszczeń oraz zazielenienie budynków i przestrzeni miejskich – mówił Vasco Alves Cordeiro, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów, gratulując prezydentowi Trzaskowskiemu objęcia stanowiska.

Za kadencji Rafała Trzaskowskiego Warszawa realizuje ambitne działania w zakresie polityki klimatycznej. To m.in. inicjatywy związane z walką z zanieczyszczeniami powietrza; promowaniem nowoczesnego transportu miejskiego czy inwestowaniem w odnawialne źródła energii.

W Europejskim Komitecie Regionów Rafał Trzaskowski jest członkiem Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu UE oraz Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii, a także sprawozdawcą na temat „Europejskiego Paktu Klimatycznego” i „Zmiany dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej w celu spełnienia nowych celów klimatycznych do 2030 roku”. Prezydent stolicy jest również członkiem Rady Politycznej Porozumienia Burmistrzów i Ambasadorem Paktu Klimatycznego.

Europejski Komitet Regionów

Europejski Komitet Regionów to doradczy i opiniodawczy organ Unii Europejskiej. W jego skład wchodzą przedstawiciele samorządów lokalnych i regionalnych ze wszystkich 27 państw członkowskich UE. Misją Europejskiego Komitetu Regionów jest włączanie władz tych samorządów w proces decyzyjny Unii oraz informowanie ich o politykach UE.

Parlament Europejski, Rada i Komisja Europejska konsultują się z Komitetem w obszarach dotyczących regionów i miast.