null

Prezydent Rafał Trzaskowski uzyskał absolutorium Rady m.st Warszawy

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Widok sali w Pałacu Kultury i Nauki, w której odbywa się sesja Rady Miejskiej. W sali kilka osób w maseczkach, na ekranie prezentacja.

Warszawscy radni udzielili prezydentowi Rafałowi Trzaskowskiemu absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. Za udzieleniem absolutorium głosowało 40 radnych, 17 było przeciwko, 2 się wstrzymało. W trakcie sesji prezydent stolicy zaprezentował raport o stanie miasta.

Z powodów oczywistych chciałem skupić się dzisiaj na kwestiach związanych z wyzwaniem pandemii. Był to dla wszystkich mieszkańców naszego miasta bardzo trudny czas, często okupiony dramatem utraty bliskich nam osób – powiedział prezydent Trzaskowski i dodał, że w tym trudnym czasie Warszawa pokazała swą siłę – w ciągu kilku tygodni udało się przestawić pracę miejskich instytucji na tryb awaryjny.

Na koniec roku 2020 dochody miasta wyniosły 18 mld 557 mln, a wydatki 20 mld 226 mln. W wyniku epidemicznych ograniczeń zmniejszyły się m.in. wpływy miasta ze sprzedaży biletów Warszawskiego Transportu Publicznego (o 36,4%), opłat parkingowych (39,3%), podatku od czynności cywilnoprawnych (4,6%) oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT (4,8%). Na same działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków pandemii Warszawa przeznaczyła 144,9 mln zł.

Stolica podjęła liczne działania na rzecz ochrony przedsiębiorców dotkniętych ograniczeniami działalności obniżając m.in. stawki za dzierżawę i wynajem miejskich nieruchomości. To przełożyło się na wpływy w budżecie: dochody z najmu nieruchomości były niższe o blisko 25%, z najmu lokali użytkowych o ponad 25%, a z dzierżawy gruntów o ponad 14% w stosunku do wielkości planowanych przed pandemią.

W 2020 r. w Warszawie podatki za rok 2019 zapłaciło 1 mln 430 tys. osób, tj. o 51 tys. więcej niż w poprzednim okresie rozliczeniowym. To największy roczny przyrost nowych podatników. Mimo ich większej liczby, do budżetu miasta wpłynęło mniej pieniędzy. Łącznie było to 6,1 mld zł, czyli o 168 mln zł mniej niż rok wcześniej. Jest to m.in. wynik decyzji rządu, który systematycznie ograniczał wpływy samorządów, w tym Warszawy. Zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT zmniejszyły roczne dochody miasta o 684 mln zł.

 Za nami rok, który przyniósł wiele zmian i wiele nowych pytań dotyczących konsekwencji pandemii dla przyszłości Warszawy. Wyjście z tego trudnego okresu wymagać będzie od nas rozwagi, umiaru i szczególnego namysłu w doborze priorytetów. Mimo nowych problemów nigdy nie stracimy z oczu tego co zawsze jest najważniejsze – rozwoju miasta i dobra jego mieszkańców – mówił prezydent Trzaskowski. I kontynuował: – Rok temu, gdy prezentowałem przed Państwem Raport o stanie miasta, powiedziałem, że rok 2019 był ostatnim rokiem, w którym miasto mogło rozwijać się z takim rozmachem. Miałem niestety rację. Decyzje rządu w znacznej mierze już ograniczyły dochody miasta z podatków od osób fizycznych i prawnych, a planowane na przyszły rok zmiany problem ten jedynie pogłębią. Potrzeby Warszawy wciąż nie zostały także uwzględnione w Krajowym Planie Odbudowy. Nie rozumiem tego i liczę na zmianę podejścia rządu. Mam jednak nadzieję, że pomimo tych różnić będziemy mogli wspólnie przeprowadzić Warszawę i jej mieszkańców przez ten trudny czas – mówił prezydent Trzaskowski.