null

Rzecznik Praw Ucznia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Szkoła Podstawowa, nauczanie początkowe, dzieci w ławkach podczas lekcji.
Autor: m.st. Warszawa

W odpowiedzi na postulaty młodych warszawianek i warszawiaków stworzyliśmy funkcję Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich. Jego zadaniem jest współpraca z dyrektorami i nauczycielami szkół i placówek oświatowych oraz samorządami uczniowskimi i radami rodziców oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów.

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich uzupełnia istniejącą sieć rzeczników w stołecznych szkołach. Do jego zadań należy między innymi rekomendacja, w jaki sposób postąpić w przypadku naruszania praw uczniów, a także w sytuacji przejawów dyskryminacji.

Przy Warszawskim Rzeczniku Praw Uczniowskich powstanie zespół ekspercki złożony z przedstawicieli różnych środowisk, m.in. pracowników instytucji związanych z edukacją, urzędników, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Warszawy oraz specjalistów, których obecność będzie zależeć od rodzaju spraw zgłaszanych przez uczniów.

Status projektu:

 
Status projektu - zrealizowany
 
 

Więcej informacji o edukacji w Warszawie: edukacja.um.warszawa.pl