null

Pracownicy Urzędu pomogą sanepidowi

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Kobieta w masce przeciwirusowej.

<p>Około 40 pracowników Urzędu m.st. Warszawy wesprze inspekcję sanitarną w formie wolontariatu w związku z epidemią Covid-19.</p>

Około 40 pracowników Urzędu m.st. Warszawy wesprze inspekcję sanitarną w formie wolontariatu w związku z epidemią Covid-19.

Na początku listopada podpisaliśmy porozumienie z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie wsparcia przy zapobieganiu i zwalczaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie Warszawy. W praktyce oznacza to wsparcie pracy sanepidu w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego Urzędu m.st. Warszawy.

Pomoc dla inspekcji sanitarnej
Grupa około 40 pracowników po godzinach swojej pracy oraz nieodpłatnie będzie wspierać sanepid. Pomoc wolontariuszy będzie polegać na kontakcie telefonicznym z osobami, które podlegają kwarantannie i przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do skierowania na kwarantannę. Wolontariusze otrzymają od pracodawcy telefon służbowy i komputer, a pracę będą wykonywać zdalnie, bez konieczności wizyty w sanepidzie. Każdy z wolontariuszy zadeklarował pracę w wymiarze 2-3 godzin w ciągu tygodnia plus dodatkowo w weekendy. Wsparcie Urzędu m.st. Warszawy w tym zakresie potrwa do 31 grudnia br.

Obecnie wolontariusze są szkoleni, zakładane są im konta z dostępem do systemów informatycznych inspekcji sanitarnej i podpisywane są indywidualne porozumienia pomiędzy Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną a wolontariuszami.

Szkolenia online dla seniorów
To nie jedyne działanie wolontariuszy-pracowników UM w czasie pandemii COVID-19. Wcześniej zostały przeprowadzone warsztaty on-line dla osób po 60. roku życia. Łącznie wzięło w nich udział aż 127 seniorów. W nowej rzeczywistości staramy się kształtować i rozwijać umiejętności cyfrowe osób starszych. Seniorzy chętnie uczestniczą w zajęciach, a także korzystają z programów do obsługi wideokonferencji. Kolejnym działaniem wspierającym  seniorów w trakcie pandemii była akcja szycia maseczek ochronnych przez pracowników-wolontariuszy w urzędach dzielnic.

Współpraca międzysektorowa
W okresie letnim przy współpracy z Fundacją Citi Handlowy im. Kronenberga sadziliśmy kwiaty w donicach dla domów pomocy społecznej i remontowaliśmy ławki ogrodowe. Działania te były prowadzone na świeżym powietrzu przy zachowaniu wymaganych środków ostrożności. Dodatkowo wolontariusze Urzędu m.st. Warszawy wraz z wolontariuszami Citi sprzątali tereny prawej strony Wisły oraz wyposażyli parki dzielnicowe w karmniki dla ptaków.

Jedyny taki program w Polsce
Program Wolontariatu Pracowniczego w Urzędzie m.st. Warszawy powstał z inicjatywy pracowników w 2017 r. i zakłada różne możliwości angażowania pracowników i wspierania ich działań przez pracodawcę. Główną formą Programu jest konkurs pomysłów na akcje wolontariackie, w którym pracownicy-wolontariusze zgłaszają swoje propozycje działań. Pozostałe działania wolontariackie organizuje pracodawca z własnej inicjatywy.

W 2017 r. zorganizowano 12 akcji z inicjatywy pracodawcy oraz 5 projektów z inicjatywy pracowników, rok później - 23 akcje i 10 projektów, a w 2019 r. - 27 akcji i 16 projektów. Dotychczas w Programie wzięło udział 489 pracowników-wolontariuszy. Aktywność wolontariacka odbywa się poza godzinami pracy.

Urząd m.st. Warszawy jest jedyną instytucją publiczną w Polsce z tak kompleksowo przygotowanym i realizowanym programem wolontariatu pracowniczego. Jego zasady zostały określone w Zarządzeniu nr 560/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 marca 2017 r.

Logotyp wolontariatu pracowniczego