null

Prace w ursynowskim parku na finiszu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pracownicy, samochody i maszyna budowlana na placu budowy w parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Widać tez nowe betonowo-drewniane ławki i drzewa w tle.
Trwa modernizacja Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Jeszcze w tym roku mają zakończyć się prace modernizacyjne w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Powstała już podbudowa pod plac główny, pojawiły się nowe ławki. Wykonawca posadził też wszystkie z 300 zaplanowanych drzew.

W parku na Ursynowie trwają intensywne prace. Na szczycie popularnej „Górki Kazurki”, po zachodniej stronie, powstaje punkt widokowy. Wkrótce będzie można stamtąd podziwiać panoramę całego parku. Wykonawca kończy też budowę kładek w pobliżu wzgórza.

Równocześnie trwa budowa dwóch placów zabaw – w strefie nasłonecznionej i zacienionej. Po zakończeniu prac mieszkańcy będą mogli skorzystać z nowej altany i dużej polany położonej przy stoku górki. Będzie też można poćwiczyć na istniejących urządzeniach cross fit lub skorzystać z budowanych właśnie ścieżek rowerowych.

W parku można już zobaczyć kształt placu głównego, który będzie wygodnym miejscem do odpoczynku. Przy alejkach z warstwy mineralnej i założonych niedawno trawnikach pojawiły się nowe ławki.

Nowa zieleń i ścieżki dydaktyczne

W parku posadzono już wszystkie z 300 planowanych drzew. Wykonawca przygotował także teren pod rabaty z bylinami i krzewami – wkrótce zostaną wykonane nasadzenia. W ramach inwestycji posadzonych zostanie łącznie 5 tys. mkw. krzewów, np. dereń jadalny, głogi jednoszyjkowe, jeżyny, porzeczki, trzmieliny brodawkowate. Rabaty bylinowe pojawią się natomiast na terenie zaplanowanych ogrodów deszczowych.

Na zmodernizowanym terenie pojawią się dwie ścieżki dydaktyczne: historyczna, poświęcona legendarnej formacji Cichociemnych oraz przyrodnicza.

Zmiany konsultowane z mieszkańcami

Teren parku zajmuje powierzchnię ponad 17 ha. Planowaną przebudowę poprzedziły konsultacje społeczne w 2018 r. Opracowane wówczas wnioski znalazły się w wytycznych do konkursu architektonicznego, który rozstrzygnięto w 2019 r. Zwycięzcą została eM4 Pracownia Architektury Brataniec. W przetargu na prace budowlane w parku najkorzystniejszą ofertę złożyła natomiast firma AG-Complex. Zakończenie prac planowane jest na IV kwartał 2022 r.

Zadanie inwestycyjne pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na terenie Parku Cichociemnych realizowane jest w ramach projektu nr POIS.02.05.00-00-0116/16 pn. Utworzenie terenów zieleni o symbolice historycznej na obszarze m.st. Warszawy, współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Widok z góry na park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Na pierwszym planie plac budowy, dalej drzewa i Górka Kazurka, na horyzoncie panorama miasta. Drzewa również z prawej strony kadru.
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Pracownicy, samochody i maszyna budowlana na placu budowy w parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Widać tez nowe betonowo-drewniane ławki i drzewa w tle.
Nowa, wybetonowana i wygrodzona ścieżka w parku. W tle zielone wzgórze.
Widok z góry na drewniano-betonowe ławki w parku
Widok z góry na zadrzewioną Górkę Kazurka w Parku im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK. Widać też nowy plac zabaw i fragment placu budowy. W tle panorama miasta.
Ścieżka wśród zielonych drzew - głównie brzóz. W oddali widać nowe, drewniane miejsca do siedzenia.