null

Prace nad rozbudową stołecznego ZUSOK-u wkraczają w kolejny etap

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Widok na rozbudowywaną halę spalarni MPO
Autor: MPO

Budowa jednej z najważniejszych stołecznych inwestycji sprawnie posuwa się do przodu. Będzie ona miała pozytywny wpływ nie tylko na warszawski system gospodarki odpadami, ale przyniesie też szereg istotnych korzyści dla mieszkańców.

Pomimo sezonu wakacyjnego prace na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej nie zwalniają tempa.  Projekt rozbudowy i modernizacji stołecznej instalacji termicznego przekształcania odpadów wszedł w kolejną fazę realizacji. Obecnie trwają prace przygotowawcze związane z wykonaniem fundamentów pod konstrukcje wsporcze dla przenośnika odpadów do istniejącej linii K1 oraz płyty fundamentowej nowego komina.

Zostało wykonane palowanie, wylano beton podkładowy i odkuto głowice pali. Prowadzone są prace związane z izolacją (polegające na ułożeniu mat bentonitowych) oraz ze zbrojeniem, które zakończą się betonowaniem fundamentów. Na tym etapie następują także rozbiórki kolejnych obiektów oraz dostosowywanie tych istniejących - dla zapewnienia ciągłej pracy instalacji podczas rozbudowy. Trwa także przenoszenie układów dowozu i transportu odpadów. W efekcie tych wszystkich działań możliwe będzie rozpoczęcie prac przy kolejnych obiektach – informuje Grzegorz Nakonieczny, dyrektor Działu Inwestycji i Rozwoju MPO Warszawa.

Z korzyścią dla mieszkańców i środowiska

Po zakończeniu modernizacji zakładu stolica dysponować będzie największą i najbardziej efektywną instalacją termicznego przekształcania odpadów w Polsce. Projekt realizowany jest w oparciu o najlepsze dostępne rozwiązania techniczne. Trzy niezależne linie technologiczne – o łącznej wydajności ponad 300 tys. ton odpadów rocznie – będą adekwatną odpowiedzią na potrzeby tak dużego i dynamicznie rozwijającego się miasta, jakim jest Warszawa.

Na terenie ZUSOK wybudowana zostanie nowoczesna, automatyczna sortownia odpadów. Zastosowane w inwestycji najlepsze rozwiązania technologiczne zminimalizują zaś możliwość negatywnego oddziaływania instalacji na otoczenie. Korzyścią z realizowanej na Targówku inwestycji będzie również ograniczenie dotychczasowych kosztów związanych z transportem oraz zaleganiem stołecznych odpadów komunalnych. Przyczyni się to do ogólnej stabilizacji cen wywozu odpadów w Warszawie.

Dodatkowo, w wyniku przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, wytworzona zostanie też energia odpowiadająca rocznemu zapotrzebowaniu ok. czternastu tysięcy stołecznych gospodarstw domowych (200 tys. MWh energii cieplnej/rok, 100 tys. MWh energii elektrycznej/rok). Zasili ona miejską sieć elektrociepłowniczą.

Zakończenie rozbudowy i modernizacji ZUSOK-u zaplanowane jest na przełomie 2023 i 2024 roku.