null

Poznaliśmy laureatów konkursu S3KTOR

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na ciemnym tle po lewej stronie żółto-biało-niebiesko-czerwony napis "S3KTOR 2020/2021", po prawej stronie syrenka warszawska
Konkurs S3KTOR

Zdalna pomoc psychologiczna, akcja szycia maseczek, wirtualny asystent nauczyciela i słuchowisko dla najmłodszych „Słonik w domu”. Te inicjatywy zostały nagrodzone w tegorocznej, poświęconej walce z pandemią, edycji konkursu S3KTOR.

Już od jedenastu lat m.st. Warszawa nagradza najlepsze inicjatywy pozarządowe, promując tym samym trzeci sektor i dziękując za jego działania na rzecz mieszkańców. Ze względu na wyjątkowy czas, tegoroczna edycja konkursu S3KTOR została poświęcona walce z pandemią. 

W tym roku postanowiliśmy nagrodzić inicjatywy podjęte w celu przeciwdziałania oraz łagodzenia skutków epidemii, by w ten sposób podziękować za nieocenioną pomoc trzeciego sektora – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Zgłoszone do konkursu działania pokazują, jak kluczową rolę odegrały organizacje pozarządowe. Chroniły seniorów, szyły maseczki, udzielały wsparcia psychologicznego młodym ludziom. Organizacje zajmowały się osobami w kryzysie bezdomności, przygotowywały paczki dla najbardziej potrzebujących. Odpowiadały też na zupełnie nowe potrzeby, tworząc materiały do lekcji online dla nauczycieli, czy słuchowiska dla przedszkolaków.

W tym roku wpłynęły 54 zgłoszenia. Ostatecznie kapituła konkursu postanowiła nagrodzić inicjatywy, które pokazały, jak szybko, sprawnie i merytorycznie organizacje potrafiły zareagować na nowe potrzeby społeczne oraz jak kompleksowe były ich działania.

W związku z tym, że mogliśmy przyznać tylko trzy nagrody, chciałabym serdecznie podziękować za każdą ze zgłoszonych inicjatyw i za każde działanie organizacji pozarządowych na rzecz mieszkańców stolicy w czasie pandemii – mówiła Ewa Kolankiewicz, pełnomocniczka prezydenta m.st. Warszawy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przewodnicząca kapituły konkursu.

Wyniki konkursu w kategorii podstawowej

Nagrody za najlepsze warszawskie inicjatywy pozarządowe podjęte w celu przeciwdziałania oraz łagodzenia skutków epidemii COVID-19 – S3KTOR otrzymali:

  • I miejsce i nagrodę w wysokości 20 tys. złotych: Fundacja Twarze Depresji za Program bezpłatnej, zdalnej pomocy psychologicznej i psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i młodych dorosłych do 24. roku życia. Dzięki inicjatywie młodzi ludzie, którzy najgorzej znosili zamknięcie w domach i wyzwania pandemii, mogli spotkać się online i porozmawiać z lekarzami psychiatrami, psychologami i terapeutami.
  • II miejsce i nagrodę w wysokości 15 tys. złotych: Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego za Stołeczne szycie maseczek. Przez kilka tygodni ponad 2 tysiące wolontariuszy – harcerzy, ich rodziców, przyjaciół, sąsiadów i innych społeczników uszyło ponad ćwierć miliona maseczek. Trafiały one do szpitali, placówek medycznych, policji, straży miejskiej, domów pomocy społecznej, przedszkoli, i innych kluczowych miejsc.
  • III miejsce i nagrodę w wysokości 10 tys. złotych: Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog za inicjatywę Chatbot „Edzia” zrealizowaną wspólnie z partnerami: Centralnym Domem Technologii, Fundacją Centrum Cyfrowe, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacją Szkoła z Klasą oraz firmą IBM. Był to wirtualny asystent nauczyciela, który odpowiadał na pytania dotyczące narzędzi do edukacji zdalnej, wsparcia metodycznego, wyszukiwania wiarygodnych źródeł dla materiałów edukacyjnych czy sposobu organizacji zajęć.
  • wyróżnienie i nagrodę w wysokości 5 tys. złotych ufundowaną przez Tramwaje Warszawskie otrzymała Fundacja Artystyczna MŁYN za cykl słuchowisk dla kilkulatków „Słonik w domu”. Dziesięciominutowe bajki pomagały najmłodszym zrozumieć świat, pracujących w domu rodziców, brak przedszkola, ale przede wszystkim ich własne emocje. Jednocześnie pomagały rodzicom przyjrzeć się sytuacjom potencjalnie konfliktowym i wskazywały, jak porozmawiać o tym z dziećmi.

Nagroda Za całokształt Grand S3KTOR 

Jak co roku przyznana została również nagroda Za całokształt Grand S3KTOR. Wyróżnienie to mogą otrzymać organizacje, które od co najmniej 10 lat działają na rzecz stolicy i jej mieszkańców. W tym roku w tej kategorii wpłynęło 29 zgłoszeń.

Laureatem tytułu Grand S3KTOR i nagrody w wysokości 20 tys. złotych został założony w 1916 r. Akademicki Związek Sportowy Warszawa. Obecnie w blisko trzydziestu klubach AZS w Warszawie zrzeszonych jest prawie 8,5 tys. studentów-sportowców. Ale działania Związku adresowane są też do odbiorców w każdym wieku – dzieci czy seniorów.

Wszystkie te działania od lat tworzą bazę dla aktywności sportowej wielu warszawiaków. Wpływają na promocję ruchu, sportu i aktywnego spędzania czasu wolnego na najwyższym poziomie – mówiła Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy i przewodnicząca Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

To właśnie Rada zdecydowała o wyborze laureata.

Nagroda Tramwajów Warszawskich

Od lat organizację konkursu wspierają Tramwaje Warszawskie. Podobnie jak w poprzednich latach, również w tej edycji spółka pomagała w wyborze zwycięzców i ufundowała swoją nagrodę w wysokości 10 tys. złotych. Otrzymały ją Fundacja Stocznia, Fundacja Pole Dialogu i Fundacja Civis Polonus za inicjatywę Warszawski Panel Klimatyczny. Wynikiem prac 90 panelistów wyłonionych spośród mieszkańców Warszawy, a także ekspertów, przedstawicieli organizacji społecznych, przedstawicieli Urzędu m.st. Warszawy są rekomendacje, które wyznaczają kierunki rozwoju polityki energetycznej dla stolicy w kontekście zmiany klimatu.

Galę ogłoszenia laureatów można obejrzeć na YouTube.

Patronem medialnym konkursu jest portal warszawa.ngo.pl.