null

Powstała Wirtualna Elektrownia w Wawrze

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wirtualna Elektrownia

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uruchomił w Wawrze pierwszą Wirtualną Elektrownię. Instalacja na bieżąco pokazuje mieszkańcom, ile pieniędzy zaoszczędzono dzięki odnawialnym źródłom energii. To jedna z licznych inicjatyw władz Warszawy na drodze do przekształcenia miasta w stolicę zieleni.

Uruchomiliśmy Wirtualną Elektrownię jako symbol naszych działań zmierzających do tego, by mieszkańcy Warszawy jak najszybciej oddychali czystym powietrzem. To jedna z kilkudziesięciu zielonych inicjatyw, jakie realizujemy w stolicy. Wśród nich są takie projekty jak Warszawski Panel Klimatyczny, Zielony Fundusz, Mapa Koron Drzew, budowa nowych parków, Nowe Centrum Warszawy, program Zielone Dachy, powiększenie powierzchni lasów w mieście czy program wymiany kopciuchów, na który tylko w dzielnicy Wawer przeznaczyliśmy 19 mln zł – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Dzięki nim Warszawa rozwija się w sposób zrównoważony i staje się na naszych oczach najbardziej zielonym i przyjaznym mieszkańcom miastem w Polsce i Europie – prawdziwą stolicą zieleni – podkreślił prezydent.

Wirtualna Elektrownia powstała w ramach Wawerskiego Klastra Energii, czyli projektu obejmującego współpracę z firmami i organizacjami pozarządowymi. Ma on na celu tworzenie warunków stałego, zrównoważonego efektywnego rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz poszerzania ekoświadomości mieszkańców. Jest to pierwszy etap na drodze to stworzenia ogólnomiejskiego systemu obejmującego instalacje odnawialnych źródeł energii z różnych dzielnic. Będzie to możliwe dzięki sukcesywnemu zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym miasta.

Dzięki dotacjom udzielanym na instalację odnawialnych źródeł energii, w tym pomp ciepła, wiatraków oraz paneli fotowoltaicznych, Warszawa jest coraz bardziej ekologiczna, a mieszkańcy, którzy je instalują mogą korzystać z tanich źródeł energii i ciepła. Sprzyja to poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, oraz, zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, miasto wspiera rozwój technologii przyjaznych środowisku i powstawanie wysokiej jakości „zielonych” miejsc pracy oraz konkurencyjność gospodarczą. Projekt wpisuje się w Zieloną Wizję Warszawy realizowaną przy udziale Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz organizacji miast progresywnych w sprawach klimatu, C40 Cities. W grudniu 2021 r. zostanie opublikowany raport, który wskaże najbardziej istotne inwestycje w kontekście zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy odporności miasta na zmiany klimatyczne.

Wawer jako najbardziej zielona dzielnica Warszawy wspiera odnawialne źródła energii. Instalacje fotowoltaiczne zainstalowane są na Urzędzie Dzielnicy, Wawerskim Centrum Kultury, a także części szkół, przedszkoli i na budynkach komunalnych – zaznaczył Norbert Szczepański, burmistrz dzielnicy Wawer. – W kwietniu br. podpisaliśmy umowę z Mazowiecką Agencją Energetyczną na realizację projektu Wirtualnej Elektrowni, obejmującą stworzenie systemu zbierającego informacje z paneli fotowoltaicznych na terenie dzielnicy, zarówno z instytucji publicznych, jak i instalacji mieszkańców, którzy zdecydują się włączyć w naszą inicjatywę – dodał.

Wyświetlacz wkomponowany w mural na budynku urzędu pokazuje, ile energii zgromadzono, ile pieniędzy zaoszczędzono oraz ile dwutlenku węgla mniej wyemitowano dzięki odnawialnym źródłom energii. Do Wirtualnej Elektrowni może podłączyć się każdy mieszkaniec Wawra posiadający instalację fotowoltaiczną w swoim domu. Możliwość podłączenia się przez domową sieć WiFi sprawia, że przekazywanie danych ze swojej nieruchomości jest bezkosztowe.

Ponadto, w ramach miejskiego programu walki ze smogiem, w Wawrze wystartowała kolejna edycja kampanii informacyjnej prowadzonej przez ekoedukatorów. Udzielają oni mieszkańcom informacji o dostępnych dofinansowaniach oraz pomagają w składaniu wniosków na wymianę pieców z dofinansowaniem m.st. Warszawy. Ich działania obejmują zarówno stacjonarne stanowisko w urzędzie, jak i pracę w terenie. Ekoedukatorzy mobilni mają dotrzeć z informacją do tych mieszkańców, którzy nie posiadają jeszcze wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji lub nie wiedzą o możliwości otrzymania dofinansowania na wymianę pieców w prywatnych gospodarstwach domowych.