null

Porozmawiajmy o społecznych innowacjach w sektorze energii

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy

Czym są społeczne innowacje w energetyce i jak je rozwijać? W jaki sposób mogą się do tego przyczynić miasta z Europy Środkowej i Wschodniej oraz jak robi to Warszawa? Odpowiedzi na te i inne pytania będzie można usłyszeć w przyszły czwartek, podczas spotkania online SONNET on Tour in Warsaw.

SONNET to europejski projekt, w którym uczestniczy sześć instytucji badawczych i sześć europejskich miast, w tym Warszawa. Za pomocą takich metod jak City Laby, ankiety czy studium przypadku analizują społeczne innowacje w transformacji energetycznej, czyli rozwiązania, które pozwolą przyspieszyć przejście od paliw kopalnych do bardziej zrównoważonych systemów energetycznych.

W przyszły czwartek, 27 stycznia w godzinach 10:00-13:15 odbędzie się spotkanie uczestników projektu SONNET. Wydarzenie zostanie zorganizowane w formule online w języku angielskim. Do udziału zaproszeni są również wszyscy zainteresowani tematyką zrównoważonej transformacji energetycznej. Wystarczy zarejestrować się za pomocą internetowego formularza. Dokładny program spotkania można znaleźć na stronie internetowej poświęconej projektowi.

Organizatorami wydarzenia są: ICLEI Europe, Akademia Leona Koźmińskiego i m.st. Warszawa.

Projekt SONNET w Warszawie

W ramach projektu SONNET w stolicy został przeprowadzony eksperyment miejski City Lab, którego celem było poszukiwanie sposobów na zmniejszenie zużycia energii w codziennym życiu. W eksperymencie wzięło udział kilkanaście warszawskich gospodarstw domowych, w których mierzone było bieżące zużycie energii i czynniki wpływające na klimat pomieszczeń – stężenie dwutlenku węgla, wilgotność i temperatura. W kolejnym etapie uczestnicy otrzymywali zalecenia dotyczące mniejszego zużycia energii, a w ostatniej fazie zespół naukowy opracował zebrane dane, przedstawił wnioski i rozwiązania. Cały eksperyment pozwolił uzyskać wiedzę, jak zużywać mniej energii w domach poprzez eliminowanie nieefektywnych energetycznie zachowań.

Warszawa na rzecz efektywności energetycznej

Projekt SONNET to tylko jedna z inicjatyw z udziałem m.st. Warszawy na rzecz efektywności energetycznej. Stolica wdraża również zalecenia Warszawskiego Panelu Klimatycznego, opracowuje wytyczne dla miejskich budynków w ramach Warszawskiego Standardu Zielonego Budownictwa czy uczestniczy w projekcie Inżynierowie Nowej Generacji, którego celem jest dekarbonizacja budownictwa. Wszystkie te działania mają pomóc stolicy w osiągnięcia neutralności klimatycznej najpóźniej w 2050 roku.