null

Poradnik dla warszawskich inwestorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy - widok na Pałac Kultury i Nauki, wieżowce i Stare Miasto

Realizacja inwestycji budowlanych wymaga spełnienia konkretnych wymogów proceduralnych. Jednym z nich jest pozyskanie decyzji środowiskowej. Aby ułatwić ten etap, Warszawa opracowała specjalny poradnik dla stołecznych inwestorów.

Warszawska decyzja środowiskowa to ponad 40-stronicowy dokument przygotowany przez stołeczne Biuro Ochrony Środowiska. Ma on wesprzeć merytorycznie inwestorów w przygotowaniu dokumentacji do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych przedsięwzięć. Poradnik wskazuje m.in. przy jakich inwestycjach konieczne jest uzyskanie takiej decyzji oraz do kogo należy złożyć wniosek. Wskazuje również przykłady najczęstszych braków w dokumentacji oraz błędów we wniosku.

Poradnik dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Ochrony Środowiska w zakładce ważne strony.

Skąd pomysł na poradnik?

Działania na rzecz ochrony środowiska, w tym przeciwdziałanie negatywnym skutkom zmian klimatu, są jednym z priorytetów stolicy. To klucz do zapewnienia mieszkańcom przyjaznego środowiska do życia. Jednak aby działania były efektywne, konieczne jest zaangażowanie nie tylko sektora publicznego, ale też prywatnego. Dlatego miasto postanowiło stworzyć poradnik, z którego będą mogli skorzystać inwestorzy.

Zaproponowane tam rozwiązania są spójne z polityką miasta, która wynika z dokumentów strategicznych, m.in. „Strategii #Warszawa2030” i „Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024”.

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to jeden z wymogów proceduralnych przed rozpoczęciem inwestycji. Określa ona wpływ planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazuje, w jaki sposób można ograniczyć ewentualny negatywny wpływ i zmniejszyć jego skutki.

Postępowanie dotyczące wydania decyzji środowiskowej ma charakter interdyscyplinarny. Badane i oceniane jest oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, np.: powietrze, hałas, gospodarkę wodno-ściekową, gospodarkę odpadami, geologię, zieleń.

Wydanie decyzji to pierwszy krok do realizacji inwestycji, który poprzedza procedurę wydania decyzji o warunkach zabudowy, a następnie pozwolenia na budowę.

Zielone budownictwo

Poradnik dla stołecznych inwestorów to niejedyne działanie Warszawy, które odnosi się do zrównoważonego budownictwa. Miasto pracuje również nad Warszawskim Standardem Zielonego Budynku – zbiorem wytycznych do wykorzystania przez miejskich inwestorów w procesie planowania, realizacji, modernizacji i użytkowania budynków. Opracowane propozycje mają zmniejszyć energochłonność i emisyjność miejskich budynków w całym cyklu ich życia.

Grafika strony tytułowej Poradnika dla Inwestora. Na grafice widać panoramę miasta oraz napis: Poradnik dla inwestora. Warszawska decyzja środowiskowa. Wrzesień 2022

 

 

Załączniki: