null

Pomoc miasta dla najemców lokali użytkowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wczoraj zostało podpisane zarządzenie w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Decyzją prezydenta waloryzacja czynszu została obniżona i wyniesie 10%.

Zgodnie z umowami, które zawarli najemcy, czynsze powinniśmy rewaloryzować zgodnie ze zmianą wysokości cen towarów i usług, czyli de facto wzrostem inflacji. Zdecydowaliśmy jednak wziąć na siebie część tych obciążeń. Jest to kolejna pomoc dla najemców miejskich lokali użytkowych – powiedziała zastępczyni prezydenta Aldona Machnowska-Góra.

W czasie pandemii w latach 2020-2021 udzielono obniżek czynszu na kwotę blisko 75 mln zł oraz zrezygnowano z waloryzacji w roku 2021. Obecnie została podjęta decyzja o ograniczeniu waloryzacji czynszu do 10%, a więc w niższej wysokości niż wskaźnik prognozowany przez GUS. Ograniczona waloryzacja obejmie wszystkich najemców lokali użytkowych, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe jak i najemców garaży.

Decyzja o 10%, a nie nawet 16% rewaloryzacji spowodowana jest trudną sytuacją przedsiębiorców. Przez wysoką inflację przedsiębiorcy narażeni są na ponoszenie wyższych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Podwyżki cen energii i gazu wpływają na pogorszenie płynności finansowej. Koszty te powodują podnoszenie cen usług świadczonych mieszkańcom Warszawy. W trudnej sytuacji znalazłyby się też organizacje pożytku publicznego np.:  hospicja, niepubliczne szkoły czy organizacje pozarządowe

Zmniejszenie wskaźnika waloryzacji czynszu będzie stanowiło tarczę antyinflacyjną zarówno dla przedsiębiorców, jak i mieszkańców.