null

Polityka społeczna – 2 020 mln zł

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w Warszawie było 9 553 miejsca dla dzieci w żłobkach miejskich oraz 135 miejsc u dziennego opiekuna. Średni wydatek na dziecko w żłobku wyniósł 46 tys. zł, a na dziecko u dziennego opiekuna – 22 tys. zł. Warszawa zakupiła także 6 478 miejsc w żłobkach prywatnych o standardzie takim samym jak żłobki miejskie. Na „Wyprawkę dla Warszawskiego Malucha” przeznaczyliśmy 3,6 mln zł.

Na zapewnienie opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w domach dziecka, placówkach rodzinnych, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka oraz na świadczenia dla pełnoletnich wychowanków przeznaczyliśmy 163 mln zł.

Domy pomocy społecznej w Warszawie:

  • 14 domów pomocy społecznej
  • 1 542 miejsca
  • 96 tys. zł – średni roczny koszt utrzymania jednego miejsca
  • ok. 19% pensjonariusz / 81% miasto – przeciętne finansowanie pobytu pensjonariusza w domu pomocy społecznej

Wydatki na rzecz repatriantów i uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy, wyniosły 170 mln zł. Ponad 34 mln zł przekazaliśmy na dożywianie najbardziej potrzebujących mieszkańców Warszawy. Największą pozycję w ramach wydatków na politykę społeczną stanowiły wydatki na wypłatę świadczeń, zasiłków oraz pomoc w naturze – 378 mln zł. Jak co roku z budżetu finansujemy działania kulturalno-społecznościowe, wolontariat oraz usługi przewozowe na terenie m.st. Warszawy dla Powstańców Warszawskich. Na nagrody m.st. Warszawy dla Powstańców przeznaczyliśmy 5,2 mln zł. Nagrody otrzymało 512 uczestników Powstania Warszawskiego.