null

Podwyżki i szkolenia dla nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sala lekcyjna z uczniami siedzącymi za biurkami oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia

Stolica kładzie nacisk na wzrost poziomu nauczania. Pomogą w tym m.in. wyższe wynagrodzenia dla kadry nauczycielskiej.

W celu zachęcenia młodych ludzi do pracy w warszawskich placówkach oświatowych od 1 września 2018 r. roku miasto podwyższyło o 1000 zł dodatki dla dyrektorów szkół oraz wychowawców (do kwoty 380 zł) oraz wprowadziło podwyżki dla nauczycieli stażystów (250 zł) i kontraktowych (270 zł), podwyżkę dodatków dla opiekunów oddziałów przedszkolnych, a także dla pracowników administracji i obsługi (13 tys. etatów). Co ważne wszyscy stołeczni nauczyciele mogą korzystać m.in. z bezpłatnych szkoleń, warsztatów, studiów podyplomowych, które oferuje nasza samorządowa placówka doskonalenia zawodowego.