null

Szkolenia i podwyżki dla nauczycieli

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sala lekcyjna z uczniami siedzącymi za biurkami oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia

Stolica kładzie nacisk na wzrost poziomu nauczania. Pomogą w tym m.in. wyższe wynagrodzenia i szkolenia dla kadry nauczycielskiej.

W celu zachęcenia młodych ludzi do pracy w warszawskich placówkach oświatowych w 2019 r. Warszawa wprowadziła podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Do sierpnia 2022 r. nauczyciele stażyści i kontraktowi otrzymywali dodatek do wynagrodzenia zasadniczego. Łącznie było to około 9 tys. etatów. Od września 2022 r. Warszawa podwyższyła wynagrodzenia zasadnicze wszystkich nauczycieli, a nie tylko stażystów i kontraktowych (łącznie około 30 tys. etatów).

Dodatkowo wszyscy stołeczni nauczyciele mogą korzystać m.in. z bezpłatnych szkoleń, warsztatów i studiów podyplomowych, które oferuje nasza samorządowa placówka doskonalenia zawodowego.

Status projektu:

Grafika z informacją, że projekt ma status w realizacji

 

Więcej informacji o edukacji w Warszawie: edukacja.um.warszawa.pl