null

Po Warszawie najlepiej komunikacją miejską

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pasażerowie wysiadają z i wsiadają do pociągu SKM na stacji
Autor: UM Warszawa

Wyniki najnowszego badania potrzeb, postaw i opinii na temat jakości funkcjonowania miasta pokazują, że mieszkanki i mieszkańcy stolicy bardzo dobrze oceniają Warszawski Transport Publiczny. Aż trzy czwarte osób uważa, że to najlepszy sposób poruszania się po mieście. Respondenci najbardziej zadowoleni są z jakości taboru, liczby przystanków i sieci połączeń.

Aż 98 proc. respondentów postrzega funkcjonowanie komunikacji miejskiej, obok bezpieczeństwa i czystości, jako najważniejszy obszar życia w mieście. Z kolei 88 proc. badanych uważa, że jest on dobrze zarządzany (33 proc. bardzo dobrze, a 55 proc. raczej dobrze).

Warszawski Transport Publiczny to nie tylko oszczędność dla domowego budżetu, dbałość o środowisko naturalne, ale także coraz większa wygoda podróżowania. Dlatego sam często i chętnie z niego korzystam – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Często, punktualnie i wygodnie

Wśród 77 proc. warszawianek i warszawiaków przemieszczających się do pracy, na uczelnię czy do szkoły, ponad połowa (52 proc.) deklaruje, że wybiera przy tej okazji transport publiczny. To pasażerowie, którzy przemieszczają się komunikacją miejską regularnie. Większości z nich dotarcie do celu zajmuje nie więcej niż 30 min. (do 15 minut – 12 proc; 16-30 minut – 41 proc.). Ponad 20 proc. badanych w ogóle nie musi dojeżdżać.

Osoby biorące udział w badaniu oceniały też różne aspekty funkcjonowania komunikacji miejskiej – m.in. częstotliwość kursowania, sieć połączeń, bezpieczeństwo w pojazdach, punktualność, czystość w pojeździe i temperaturę w środku, informacje dla pasażerów i oznaczenia czy jakość taboru. Okazuje się, że warszawianki i warszawiacy najbardziej zadowoleni są z: jakości taboru (81 proc.), liczby przystanków, dostępu i jakości informacji (po 80 proc. odpowiedzi), czy sieci połączeń i bezpieczeństwa w pojazdach (78 proc. zadowolonych). Najmniejsze zadowolenie wzbudzają jednak ceny biletów, które... nie zmieniły się od 2013 roku i dziś są jednymi z najniższych w Polsce.

Koleją coraz więcej

Warszawski Transport Publiczny, po zamieszaniu spowodowanym pandemią i obostrzeniami, wrócił do równowagi. Jednocześnie jednak widać, że w ostatnich latach zmieniły się nawyki komunikacyjne Warszawiaków.

W badaniu z września 2019 roku (czyli przed pandemią), korzystanie z komunikacji miejskiej codziennie lub prawie codziennie deklarowało 55 proc. respondentów. W 2023 roku było to 44 proc. Pomimo to ogólna liczba osób korzystających z Warszawskiego Transportu Publicznego zwiększyła się – tylko 5 proc. badanych zadeklarowało, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy nie podróżowało komunikacją miejską; w 2019 roku było to 8 procent. Jak to możliwe? Otóż wzrosła liczba osób korzystających z transportu publicznego przynajmniej raz w tygodniu – z 14 proc. w 2019 roku do 24 proc. obecnie. Minimalnie zwiększyła się także grupa osób podróżujących mniej niż raz w tygodniu (z 13 do 15 proc.) i mniej niż raz w miesiącu (z 10 do 11 proc.).

WTP nocą

Wyniki badania wskazują także na zmianę w sposobie poruszania się po mieście godzinach nocnych. Autobusy nocne nadal mają swoich fanów – regularnie korzysta z nich ok. 1 proc. badanych (tylu samo co w 2019 roku), a przynajmniej raz w tygodniu ok. 3 proc. (więcej niż w 2019 roku). Większa jest jednak grupa osób, które nigdy nie skorzystały z  nocnego autobusu – 71 proc. (67 proc. w 2019 roku). Równocześnie Barometr Warszawski pokazuje, że zwiększyła się grupa osób podróżujących taksówkami na aplikacje i to zapewne one przejęły część pasażerów autobusów linii N.

Jak wynika z badania, coraz więcej mieszkańców Warszawy – blisko 50 proc. (wzrost o ok. 13 proc. w porównaniu do 2019 roku) – korzysta z kolei (Szybkiej Kolei Miejskiej, Warszawskiej Kolei Dojazdowej i Kolei Mazowieckich – pociągami tych przewoźników można jeździć korzystając z oferty Wspólnego Biletu). Około 18 proc. respondentów jeździ nimi w miarę regularnie.

  • Ze szczegółowymi wynikami badania można zapoznać się w raporcie.

Badanie Barometr Warszawski zlecił stołeczny Ratusz, a pracownia badawcza PBS przeprowadziła je w połowie 2023 roku, a część „Transport i mobilność” we wrześniu ub.r. Na pytania dotyczące różnych aspektów życia w stolicy odpowiedziało 3155 mieszkańców w wieku powyżej 15 lat ze wszystkich dzielnic, a wyniki pokazały, co jest dla warszawiaków ważne, z czego są zadowoleni i co można poprawić.