null

Planujemy wiślany pawilon edukacyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: M. Łukawski

Nowoczesny ośrodek edukacyjny ma powstać na prawym brzegu Wisły na Pradze-Północ, w okolicach mostu Gdańskiego. Dzięki niemu mieszkańcy Warszawy, szczególnie dzieci i młodzież szkolna, będą mogli rozwijać swoją wiedzę na temat ptaków zamieszkujących brzegi Wisły oraz samej rzeki.

W związku z planami budowy pawilonu, realizatorzy projektu zapraszają mieszkańców Warszawy, przedstawicieli stołecznych organizacji pozarządowych oraz nauczycieli różnych stopni nauczania do udziału w konsultacjach społecznych na temat wyposażenia i programu działania wiślanego ośrodka edukacyjnego.

Dwa z trzech zaplanowanych warsztatów dedykowane są warszawskim nauczycielom, jeden został przewidziany jako otwarty dla mieszkańców i przedstawicieli sektora pozarządowego. Odbędzie się on w środę 18 września w godz. 17.30-19.30 w sali edukacyjnej warszawskiego zoo przy ul. Ratuszowej 1/3 (budynek administracji zoo, na lewo od bramy głównej, nie wchodzimy na teren ogrodu). Każda osoba zainteresowana tematyką spotkania może wziąć w nim udział, wystarczy przesłać swoje zgłoszenie na adres konsultacje@um.warszawa.pl do 15 września 2013 r.

Warszawscy pedagodzy mogą uczestniczyć w jednym z dwóch warsztatów, w zależności od wieku nauczanych przez siebie uczniów. I tak, warsztat przeznaczony dla nauczycieli przedszkolnych oraz klas I-III szkół podstawowych został przewidziany na 17 września (wtorek), w godz. 14.00-17.00, zaś spotkanie dla nauczycieli klas IV-VI szkół podstawowych oraz nauczycieli gimnazjów na 19 września (czwartek), godz. 15.00-18.00. Obydwa spotkania odbędą się również w sali edukacyjnej warszawskiego zoo.

Nauczyciele zainteresowani udziałem w konsultacjach mogą przesłać swoje zgłoszenie zawierające imię i nazwisko, dane reprezentowanej szkoły oraz nauczany przedmiot na adres marta.kaluzynska@gmail.com do 15 września 2013 r. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat udziału w warsztatach.

Podczas warsztatów realizatorzy projektu LIFE+ „WislaWarszawska.pl” chcą wspólnie z uczestnikami zastanowić się nad atrakcyjnymi formami edukacji dzieci i dorosłych, ciekawymi tematami zajęć, potrzebnym do wykonania tych zadań edukacyjnych wyposażeniem oraz udostępnieniem pawilonu odwiedzającym.

Uwagi i pomysły dotyczące funkcjonowania pawilonu edukacyjnego można przedstawić nie tylko na trzech zaplanowanych spotkaniach, ale także przekazać drogą mailową na adres konsultacje@um.warszawa.pl do 30 września 2013 r.

Zgłoszone propozycje zostaną przeanalizowane przez ekspertów pod kątem bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a także możliwości realizacyjnych – skonsultowane z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za zarządzanie brzegami Wisły. Po tej ocenie uwagi zebrane podczas konsultacji zostaną włączone w formie wytycznych do projektu budowy pawilonu, która rozpocznie się pod koniec 2014 r.

Konsultacje społeczne „Wpłyń na Wisłę! Przyjdź na brzeg!” prowadzone są w ramach projektu „Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły w warunkach intensywnej presji aglomeracji warszawskiej” realizowanego przez m.st. Warszawa oraz Stowarzyszenie Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków, dzięki wsparciu udzielonemu ze środków pochodzących z dofinansowania Komisji Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz z dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.