null

Plac trzech żywiołów – zieleń, piesi i rowerzyści na placu Trzech Krzyży

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: ZDM

Przebudowa placu Trzech Krzyży wchodzi w nowy etap. We współpracy z konserwatorem zabytków i dzięki wsparciu Rady m.st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich ogłasza przetarg na dodatkową zieleń. Na placu pojawi się blisko 30 nowych drzew. Trwają też przygotowania do oddania do użytku wschodniej jezdni i przerzucenia frontu robót za zachód.

Zazielenianie Warszawy jest naszym priorytetem, dlatego bardzo się cieszę, że zieleń wróci na jeden z najbardziej znanych warszawskich placów – Trzech Krzyży. Skujemy beton, a w jego miejscu pojawią się trawniki, krzewy, byliny i kilkadziesiąt drzew. Efekty trwających już prac, zobaczymy jeszcze w tym roku – podkreśla Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Zabytkowy bruk

Pierwsze prace na placu Trzech Krzyży rozpoczęły się w zeszłym roku. Niemalże od początku cieniem na harmonogramie inwestycji kładł się zabytkowy bruk, który na znacznej powierzchni znajduje się pod asfaltową jezdnią. Znalezisko nie było zaskoczeniem, jednak dopiero po ujawnieniu skali i stanu technicznego bruku, można było wspólnie z konserwatorem zabytków dobrać szczegółowy plan działania.

Początkowo nie było pewności na dokładnie jak dużym obszarze obecny jest bruk oraz jak dobrze jest zachowany. Dlatego rozbiórek dokonywano ostrożnie i powoli, by nie uszkodzić bruku pod asfaltem. Następnie bruk został drobiazgowo zinwentaryzowany przez profesjonalny nadzór archeologiczny. Równolegle trwały uzgodnienia z konserwatorem zabytków co do sposobu postępowania z brukiem. Ostatecznie został on naprawiony i ułożony ponownie, gdyż w wielu miejscach był mocno zużyty. Aby zabezpieczyć go przed degradacją, na odcinkach gdzie będzie się odbywał ruch, bruk został czasowo zabezpieczony asfaltem. To pozwoli zachować go do czasu docelowej rewitalizacji placu w przyszłości, kiedy bruk mógłby być bardziej wyeksponowany. Na razie stary układ bruku i torów tramwajowych będzie odsłonięty punktowo, stanowiąc świadectwo historii placu.

Nowa zieleń

Efektem rozmów z prof. Jakubem Lewickim, Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, jest nowa lepsza odsłona projektu przebudowy placu Trzech Krzyży. W marcu Rada m.st. Warszawy, przekazała ZDM środki na realizację dodatkowych prac związanych z zielenią, dzięki czemu właśnie ogłoszono przetarg na ich wykonanie. Oferty można składać do 9 maja. Wybrany wykonawca będzie miał 120 dni na wykonanie prac, licząc od momentu podpisania umowy.

Na placu Trzech Krzyży pojawi się łącznie 28 nowych drzew. Z tego 4 grusze już zostały posadzone w jego północnej części, reszta stanowi zaś przedmiot trwającego przetargu. To 16 lip i 8 głogów. Będą to drzewa o wysokości ok. 6 m i minimalnym obwodzie pnia od 30 cm (głogi) do 50 cm (lipy). Dzieła dopełnią nowe trawniki, żywopłoty oraz skupiska bylin. To ponad 2700 m kw. terenów zielonych – zachowane zostaną wszystkie istniejące oraz utworzone nowe.

Zieleń pojawi się w miejscu betonu. Skute zostaną „wyspy ciepła” przed kościołem św. Aleksandra, na trójkątnym skwerze u zbiegu ulic Żurawiej i Brackiej oraz w rejonie ulicy Książęcej. Zielenią będą zastąpione też zbędne asfaltowe powierzchnie wyłączone z ruchu. Nowa zieleń będzie pojawiać się sukcesywnie w miarę kończenia prac budowlanych i likwidowania zaplecza budowy, oba etapy inwestycji są ze sobą skoordynowane.

Równy asfalt

Po nieuniknionym zimowym spowolnieniu (spowodowanym pogodą, ale też drobiazgowymi pracami przy odtwarzaniu nawierzchni brukowej) przyspieszają prace na obu jezdniach placu Trzech Krzyży. Pod koniec marca rozpoczęło się asfaltowanie jezdni wschodniej. To przygotowania do puszczenia tam ponownie ruchu samochodów i autobusów. ZDM planuje, że uda się to już w połowie kwietnia.

Następnie prace przeniosą się w większości na jezdnię zachodnią. Tam też może być zabytkowy bruk. Dzięki dotychczasowym ustaleniom z konserwatorem oraz bieżącemu nadzorowi archeologów, prace rozbiórkowe powinny jednak przebiec szybciej niż za pierwszym razem. Po zachodniej stronie bruk również zostanie zinwentaryzowany, zabezpieczony i następnie przykryty asfaltem, do czasu ewentualnego ponownego wykorzystania.

Zakres prac związanych z wymianą nawierzchni obejmuje sam plac Trzech Krzyży oraz jego dalsze okolice. Latem zeszłego roku wymieniono nawierzchnię na rondzie de Gaulle’a. W planach jest też frezowanie Nowego Światu między rondem, a placem.

Co się dzieje na placu?

Zieleń oraz remont nawierzchni na placu uzupełniają szereg innych zmian, które są już w toku. Przejście dla pieszych w centralnej części placu, nisko ocenione w audycie przejść dla pieszych, zyska sygnalizację i azyle. Pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli łatwiej się przesiadać dzięki skupieniu rozrzuconych dziś przystanków w jednym miejscu: w sąsiedztwie Instytutu Głuchoniemych.

Sam plac, dziś jeden z głównych „teleportów rowerowych” stolicy, zyska ponadto pełną infrastrukturę rowerową. Na jezdniach zostaną wyznaczone nowe pasy rowerowe, które zapewnią połączenie istniejącej infrastruktury dla cyklistów w Alejach Ujazdowskich aż do Nowego Światu, a także ciągów rowerowych poprzecznie przecinających plac. Uzupełnieniem takiego układu będzie dwukierunkowa droga rowerowa po wschodniej stronie placu od Alej Ujazdowskich do ulicy Książęcej.