null

Plac Trzech Krzyży będzie zielony

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Infografika dotycząca nowej zieleni na placu Trzech Krzyży
Autor: E. Lach

Warszawa oraz Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków uzgodnili szczegóły remontu placu Trzech Krzyży. Drzewa – zgodnie z historyczną perspektywą tego miejsca – upiększą północną i wschodnią pierzeję. W częściach placu pojawi się też zieleń niska. Zabytkowe tory tramwajowe oraz bruk, odsłonięte podczas dotychczasowych prac, zostaną zabezpieczone i z powrotem przykryte warstwami bitumicznymi.

Przed nami historyczne zmiany na pl. Trzech Krzyży. Docelowo, dzięki bardzo dobrej współpracy z MWKZ, pl. Trzech Krzyży będzie nie tylko funkcjonalny i bezpieczny, ale także zielony. Zieleń wróci tu po blisko stu latach. Będą to nie pojedyncze drzewa jak obecnie, a 28 nowych drzew i zieleń niska, czyli m.in. żywopłoty i trawniki. Dziękuję panu profesorowi Jakubowi Lewickiemu za merytoryczny dialog, otwartość i przychylność, ale też za świetną współpracę – mówi zastępca prezydenta m.st. Warszawy Tomasz Bratek.

Zarząd Dróg Miejskich otrzymał decyzję MWKZ pozwalającą na odtworzenie wielu elementów zieleni, które stanowiły istotną część kompozycji placu Trzech Krzyży. Zielony charakter odzyska trójkątna wyspa w północnej części placu, między ulicami Książęcą a Żurawią. Została ona przekształcona w parking w czasie II wojny światowej. Zazielenione zostaną skwery wzdłuż wschodniej pierzei oraz mniejsze wyspy po północnej i południowej stronie Kościoła św. Aleksandra.

Miasto posadzi na placu (wzdłuż północnej i wschodniej pierzei): 16 lip, 8 głogów i 4 grusze. Będą to drzewa o wysokości około 6 metrów i obwodzie pnia minimum 25 cm.

Zieleń na placu uzupełni szereg innych zmian, które są realizowane w ramach remontu. Kierowcy i piesi zyskają nową, równą nawierzchnię jezdni i chodników. Przejście dla pieszych w centralnej części placu, nisko ocenione w audycie przejść dla pieszych, zyska sygnalizację i azyle. Pasażerowie komunikacji miejskiej będą mogli łatwiej się przesiadać dzięki skupieniu rozrzuconych dziś przystanków w jednym miejscu: w sąsiedztwie Instytutu Głuchoniemych. Sam plac, dziś jeden z głównych „teleportów rowerowych” stolicy, zyska ponadto pełną infrastrukturę rowerową.

Na mocy decyzji MWKZ Warszawa może kontynuować prace w miejscach, gdzie odsłonięte zostały zabytkowe tory tramwajowe oraz bruk.

Bruk tworzy bardzo delikatny materiał, który został ułożony w czasach o dużo mniejszym natężeniu ruchu. To sprawia, że nie jest on przystosowany do ruchu, z jakim mamy do czynienia na dzisiejszych ulicach. Z całą pewnością bardzo szybko uległby on degradacji - wyjaśnia prof. Jakub Lewicki.

Dokładne badania i inwentaryzacja, jaką przeprowadzili stołeczni drogowcy w ostatnich tygodniach na polecenie MWKZ, wskazują, że zabytkowy bruk dobrze zniósł blisko dwie dekady, które minęły od przykrycia go asfaltem podczas poprzedniego remontu placu. Teraz zostanie z powrotem przykryty nawierzchnią bitumiczną – po odpowiednim przygotowaniu. Po raz pierwszy w historii zostanie też zabezpieczony przed negatywnym wpływem warstwy bitumicznej.

Warszawa planuje jednak wyeksponować te elementy. Niewielką część, poza głównymi ciągami komunikacyjnymi, być może jeszcze w trakcie obecnego remontu.

Zastanawiamy się nad taką możliwością, bo zależy to od stanu technicznego w konkretnym miejscu. Wytypowaliśmy dwie lokalizacje: w okolicy przedłużenia ul. Brackiej i przy Instytucie Głuchoniemych – mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.

Ruszyły już prace nad przygotowaniem docelowego kształtu pl. Trzech Krzyży.

Otrzymaliśmy już stosowne wytyczne od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków do docelowej przebudowy całego placu. Planujemy jeszcze w tym roku przeprowadzić warsztaty, by wypracować koncepcje będące podstawą nowego konkursu architektonicznego dla tego miejsca w kolejnych latach. W pracach wykorzystamy docelowo odkryte historyczne elementy placu. Projekt przeniesienia bruku lub pozostawienia go i wyeksponowania musi być odpowiednio czasowo oraz finansowo przygotowany – dodaje wiceprezydent Tomasz Bratek.

Mężczyzna mówiący podczas konferencji prasowej
Zobacz galerię (5 zdjęć)
Mężczyzna mówiący podczas konferencji prasowej
Mężczyzna mówiący podczas konferencji prasowej
Zabytkowy bruk oraz tory tramwajowe, odsłonięte podczas prac na placu Trzech Krzyży
Infografika mówiąca o nowej zieleni na placu Trzech Krzyży