null

Pierwszy pakiet działań w ramach programu „Warszawa Chroni”

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Prezydent Rafał Trzaskowski na tle ścianki z napisem Warszawa chroni
Autor: Rafał Motyl

Prace nad stołecznym programem „Warszawa Chroni” wkraczają w kolejny etap. Prezydent Rafał Trzaskowski przedstawił projekt kompleksowych działań inwestycyjnych oraz edukacyjnych, które pomogą lepiej przygotować Warszawę i jej mieszkańców na sytuacje kryzysowe. Jeszcze dzisiaj tymi propozycjami zajmą się stołeczni radni.

Mieszkańcy polskich miast i miasteczek oczekują od swoich gospodarzy reakcji na to, co się dzieje dookoła, nawet jeśli główna odpowiedzialność za to spoczywa na rządzie centralnym. Miasta muszą być odporne na kryzysy, bo obecna sytuacja jest rzeczywiście bardzo niepewna. Uspokajam, nie ma w tej chwili bezpośredniego zagrożenia, ale zawsze trzeba być gotowym. Stąd moja inicjatywa programu „Warszawa Chroni”,  więcej inwestycji w infrastrukturę i edukację mieszkanek i mieszkańców w obszarze bezpieczeństwa. Dzisiaj Rada m.st. Warszawy zadecyduje o przekazaniu na niego pierwszej transzy pieniędzy – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Liczę, że wszyscy radni zagłosują za tymi propozycjami. Bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców to kwestia, która powinna stać ponad podziałami partyjnymi – dodał prezydent.

Pierwsze zaplanowane działania to w znacznej mierze inwestycje w obszarach kluczowych dla funkcjonowania miasta. Ich łączna wartość to 73,3 mln zł, co stanowi około 63% całej puli programu „Warszawa Chroni”.

Infrastruktura odporna na kryzysy

Pozycją największą, opiewającą na 53 mln zł, są inwestycje gwarantujące dostęp do wody. Ich realizacja przypada na lata 2024-2026. To przede wszystkim:

  • modernizacja pompowni wysokiego ciśnienia przy ul. Czerniakowskiej 124,
  • modernizacja systemu zasilania najważniejszych obiektów Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,
  • budowa nowego ujęcia wody,
  • zakup 12 cystern oraz urządzeń do paczkowania wody, które umożliwią transport wody pitnej niezależnie od wydolności systemu wodociągowego.

Propozycje działań opracowane przez stołeczny ratusz zakładają również doposażenie miejskiego Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg w sprzęt drogowy przeznaczony do prac w sytuacjach kryzysowych. Miasto, za łączną kwotę 11 mln zł, planuje zakup m.in. ciągników siodłowych, koparek gąsienicowych oraz koparki kołowej, naczepy niskopodwoziowej, a także specjalistycznego dźwigu. Ostatni z pojazdów ma trafić do miejskiego zasobu w 2025 r.

Blisko 6,3 mln zł zostanie przeznaczonych na miejski monitoring – zarówno na modernizację obecnego systemu, jak też jego rozbudowę. Prace rozłożone na lata 2024 i 2025 obejmą modernizację systemów zasilania oraz łączności obsługujących Centra Oglądowe. Miasto planuje też uruchomienie nowych punktów kamerowych, w tym zakup kolejnych kamer mobilnych, których lokalizacja może być zmieniana w zależności od aktualnych potrzeb. Dodatkowo będzie platforma umożliwiająca zdalny dostęp – poprzez zabezpieczoną aplikację – do systemu monitoringu. Skorzystają z niej zarówno służby miejskie, jak też Policja.

Szereg działań edukacyjnych

Drugi filar programu „Warszawa Chroni” stanowią działania edukacyjne, kierowane do warszawianek i warszawiaków. Na ich przeprowadzenie – jeszcze w 2024 r. –zaplanowano kwotę 3 mln zł. Będą się na nie składać wydarzenia w przestrzeni miejskiej, kampania informacyjna, a także instruktaże.

Wiedza o tym, jak zachować się nie tylko w sytuacji nadzwyczajnej, kryzysowej, ale też jak być bezpiecznym na co dzień, ma ogromne znaczenie. Inwestujemy w infrastrukturę, ale chcemy też zwiększać świadomość warszawianek i warszawiaków. O szczegółach wydarzeń w ramach programu „Warszawa Chroni” będziemy informować już wkrótce – dodaje prezydent Rafał Trzaskowski.

Głosowanie o przyznaniu finansowania na pakiet pierwszych działań w ramach programu „Warszawa Chroni” odbędzie się podczas sesji Rady m.st. Warszawy, odbywającej się 20 czerwca 2024 r.