null

Pięknieją kamienice na Krzywym Kole

Drukuj otwiera się w nowej karcie
dwa zdjęcia, po lewej obdrapana elewacja przed remontem, po prawej po remoncie, zielona z żółtymi wstawkami naokoło okiem
Autor: Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków

Dzięki współfinansowaniu m.st. Warszawy zabytkowe budynki przy ul. Krzywe Koło odzyskały dawny blask. Wróciła kolorystyka i dekoracje sgraffito z wizerunkiem lwa, które widać było po powojennej odbudowie.

Krzywe Koło 2/4 - elewacja w zieleni i żółci

Front kamienicy wymagał pilnego remontu. W szczególności tynki dolnej partii budynku, gdzie zawilgocenia muru spowodowały największe zniszczenia. W parterze widoczne były także ślady prowizorycznych napraw i wtórnych przemalowań.  Tegoroczny remont polegał na naprawie i osuszeniu murów, zabezpieczeniu spękań oraz na uzupełnieniu i odtworzeniu wypraw tynkarskich ścian i elementów architektonicznych. Kolor został dobrany na podstawie badań stratygraficznych. Naprawione zostały także dekoracje sztukatorskie, kamienne okładziny cokołu, odnowiono stolarkę, metaloplastykę oraz wymieniono obróbki blacharskie z blachy miedzianej.

Kwota dotacji wyniosła 150 tys. zł, co stanowi blisko 60 % udziału środków miasta w ogólnych kosztach.

Krzywe Koło 30 z lwem na fasadzie

Zakończył się ostatni etap remontu ścian frontowych budynku współfinansowany z budżetu m.st. Warszawy. Wszystkie trzy elewacje są pokryte geometrycznym sgraffito, które od lat wymagało pilnych napraw. Z powodu wzrostu kosztów materiałów budowlanych, wspólnota mieszkaniowa była zmuszona podzielić prace na etapy. W 2022 r. udało się zrealizować jedynie remont elewacji głównej - od strony ulicy Nowomiejskiej. Prace polegały na usunięciu resztek bardzo zniszczonego sgraffito i jego odtworzeniu.

Dwie elewacje w jeden rok

W 2023 r. dokończono prace na pozostałych dwóch elewacjach. Stan dekoracyjnych wypraw tynkarskich był tam dużo lepszy. Najpierw wykonano renowację elewacji od strony ulicy Krzywe Koło, następnie od strony Barbakanu. Tu najwięcej uwagi konserwatorzy poświęcili konserwacji i częściowemu odtworzeniu zoomorficznego ornamentu wykonanemu również w technice sgraffita. Przed pracami był on zupełnie zdegradowany i bardzo trudno było go dostrzec. Teraz lew stojący na dwóch łapach i wspierający się o drzewo jest bardzo dobrze widoczny.

Prace przy wszystkich elewacjach Krzywego Koła 30 wykonano dzięki dofinansowaniu m.st. Warszawy. Kwota dotacji w 2022 r. wyniosła 70 716 zł, a w 2023 r. 278 460 zł.