null

PESEL ze Stadionu Narodowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wnętrze stadionu PGE Narodowy, gdzie otwarto punkt wydawania pesel dla uchodźców z Ukrainy. Z lewej strony stanowiska z krzesełkami, z prawej stanowisko, przy którym siedzą trzy osoby
Punkt PESEL na stadionie

1120 numerów PESEL nadali w sobotę urzędnicy m.st. Warszawy Ukraińcom w punkcie na PGE Narodowym. To liczba porównywalna z tym, ile wszystkie urzędy dzielnicowe wydały pierwszego dnia.

Punkt na PGE Narodowym był czynny od 8.00 do 16.00. Po wcześniejszej rejestracji, obywatele Ukrainy czekali na swoją kolej w specjalnej poczekalni.

Fotograf i kącik zabaw

Miasto zapewniło oczekującym wodę, a dzieciom – kącik zabaw. W wypełnianiu dokumentów uchodźcom pomagali wolontariusze i tłumacze. Stolica zapewniła również możliwość bezpłatnego zrobienia odpowiednio sparametryzowanych zdjęć przez fotografow lub w fotobudce. Przez cały dzień z tej możliwości skorzystało około 400 osób.

Nadawaniem numerów PESEL zajmowało się 60 urzędników oddelegowanych przez warszawski Ratusz. Zgodnie z ustaleniami ze stroną rządową wkrótce ma do nich dołączyć 40 urzędników administracji rządowej.

Punkt na PGE Narodowym będzie czynny także jutro (w niedzielę) od 8.00 o godziny 16.00. W pierwszej kolejności obsługiwane będą głównie osoby, które zostały zapisane w sobotę, ale w miarę możliwości urzędnicy przyjmą wnioski od kolejnych chętnych. Punkt znajduje się w pobliżu recepcji głównej po wschodniej części areny zlokalizowanej na promenadzie zewnętrznej, do której prowadzą schody. Wejście odbywać się będzie jutro bramą numer 11.

Każdy otrzyma PESEL

Początkowo punkt był oblegany przez tłumy obywateli Ukrainy, rodziny i ich polskich opiekunów. Z godziny na godzinę wspólnie z pracownikami PGE Narodowego udało się usprawnić organizację i w ostateczności obsłużyć więcej osób, niż zapowiadali urzędnicy. Za organizację punktu odpowiada rząd RP i samorząd warszawski. Funkcję koordynatora placówki pełni miasto stołeczne Warszawa. Dzisiaj czynnych było 60 stanowisk, na których pracowali miejscy urzędnicy, w sumie nadali 1120 numerów.

Od poniedziałku ponownie będą czynne wszystkie punkty w urzędach dzielnic. Operacja może potrwać jeszcze wiele dni. Ale każdy obywatel Ukrainy, który szuka schronienia numer PESEL może otrzymać w kolejnych terminach nie tracąc zagwarantowanych praw.

Numer PESEL mogą otrzymywać osoby, które przybyły od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z  działaniami wojennymi prowadzonymi w Ukrainie. Do wniosku należy dołączyć m.in.:

  • wniosek w wersji papierowej złożony osobiście, opatrzony własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełniony przez wnioskodawcę,
  • dokument potwierdzający tożsamość lub oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej o danych osobowych osoby oraz przekroczeniu granicy ukraińsko-polskiej,
  • adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego – do nadania profilu zaufanego i e-tożsamości.
  • fotografię spełniającą określone parametry.

Szczegóły dotyczące działalności punktu można uzyskać w Miejskim Centrum Kontaktu Warszawa pod numerem telefonu 19 115. Także na specjalnej stronie w języku ukraińskim.

Barierki, w tle tłum ludzi
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Z prawej strony kilka osób czekających w kolejce
Krzesełka dziecięce, obok stoi dorosły