null

Pełnomocniczki wszystkich miast łączą się

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa kobiet przy stole (część tyłem, część przodem) podczas obrad
Autor: Rafał Motyl

O powołaniu ogólnopolskiej sieci pełnomocniczek i pełnomocników ds. równego traktowania zdecydowały reprezentantki dużych miast. Decyzja zapadła na spotkaniu, które odbyło się w tym tygodniu w Warszawie z inicjatywy nowo powołanej pełnomocniczki ds. równego traktowania w stołecznym Ratuszu Karoliny Zdrodowskiej.

26-27 września w Warszawie odbyło się pierwsze ogólnopolskie spotkanie samorządowych pełnomocniczek ds. równego traktowania, w codziennej pracy podejmujących tematykę praw człowieka. Celem dwudniowych warsztatów była wymiana doświadczeń na temat równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i promocji różnorodności. W spotkaniu wzięły udział reprezentantki Gdańska, Krakowa, Poznania, Sopotu, Łodzi, Białegostoku, Częstochowy, Kołobrzegu, Szczecina, Katowic i Warszawy.

Na spotkaniu, zaprezentowano w formie analiz case studies samorządowe działania w obszarze równego traktowania. Pełnomocniczki podzieliły się stosowanymi do tej pory dobrymi praktykami. Omówiły również wyzwania i problemy we wdrażaniu polityk równościowych.

Wymieniałyśmy doświadczenia, bo każde miasto ma swoje unikalne pomysły. Rozmawiałyśmy też o dostępności usług miejskich dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek. O tym jak ważne jest projektowanie uniwersalne np. takie planowanie parków aby były one przyjazne osobom starszym, rodzicom z małymi dzieci ale też osobom poruszającym się na wózku. Że trzeba walczyć z mową nienawiści i wzmocnić działania antydyskryminacyjne, zorganizować szkolenia dla urzędników, by zwiększyć ich wrażliwość i umiejętności obsługi tych grup. Zastanawiałyśmy się nad przygotowaniem wspólnego scenariusza obchodzenia takich wydarzeń jak dni praw człowieka czy dni różnorodności i równości – relacjonuje Karolina Zdrodowska.

Warsztaty służyły wzmocnieniu współpracy pomiędzy samorządami w zakresie wdrażania praw człowieka na poziomie lokalnym. Czyli dostosowaniu usług samorządów do potrzeb wszystkich mieszkańców i mieszkanek.

Po wystąpieniu ekspertki dr Anny Strzałkowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego o Miastach Praw Człowieka uczestniczki spotkania zdecydowały o powołaniu ogólnopolskiej sieci pełnomocniczek/ów ds. równego traktowania. Sieć ma posłużyć wymianie wiedzy i doświadczeń w przygotowaniu dokumentów strategicznych, prowadzeniu wspólnych badań dotyczących diagnozy sytuacji grup narażonych na wykluczenie, wspólnemu aplikowaniu o środki zewnętrzne, nawiązaniu współpracy z Agencją Praw Podstawowych (FRA) a także podejmowaniu działań na rzecz partnerstw sektorowych w obszarze praw człowieka.

Podczas spotkania wypracowano również ogólne rekomendacje dla samorządów, które zamierzają powołać pełnomocnika/czkę ds. równego traktowania. Rekomendacje przekazane zostaną do Komisji ds. Praw Człowieka i Równego Traktowania w Związku Miast Polskich.