null

Ostatnie dni na złożenie deklaracji CEEB w terminie

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika z jasnym tłem. W dolnym prawym rogu fragment czerwonego koła, na którym przedstawiony jest rysunek - sylwetka kobiety siedzącej nad kaloryferem z laptopem na kolanie. Z górnej części grafiki czerwony napis; "Zgłoś, czym ogrzewasz". Na dole grafiki mniejszy, czarny napis: zone.gunb.gov.pl
Zgłoś, czym ogrzewasz

Zostało już tylko kilka dni na złożenie deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Właściciele i zarządcy budynków mają na to czas do końca miesiąca.

Deklarację do CEEB musi złożyć właściciel lub zarządca budynku lub lokalu, w którym znajduje się źródło ciepła o mocy do 1 MW. Ostateczny termin na wykonanie tego obowiązku mija w najbliższy czwartek, 30 czerwca 2022 r. W przypadku nowo powstałego obiektu deklarację należy dostarczyć w ciągu 14 dni od uruchomienia nowego źródła ogrzewania.

Aby upewnić się czy złożona deklaracja została zarejestrowana w systemie CEEB, można skorzystać ze specjalnej e-usługi stworzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (GUNB), który odpowiada za prowadzenie ewidencji.

Jak dotąd, w Warszawie deklaracje złożono dla niemal 61,5 tys. adresów. Ponad drugie tyle nadal nie jest zarejestrowane w bazie.

W jaki sposób złożyć deklarację w CEEB?

Najszybszym sposobem na złożenie deklaracji jest zrobienie tego elektronicznie na gunb.gov.pl. Do zarejestrowania zgłoszenia wystarczy profil zaufany lub dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Osoby, które nie mogą złożyć deklaracji elektronicznie, mogą udać się do Urzędu Dzielnicy.

W deklaracji wymagane są wyłącznie podstawowe dane: imię i nazwisko (albo nazwa), adres e-mail oraz numer telefonu właściciela lub zarządcy budynku, adres nieruchomości, informacje o liczbie i rodzaju używanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Wszelkie informacje na temat CEEB są publikowane na stronie GUNB. Ewentualne pytania na temat CEEB należy kierować do przedstawicieli GUNB na adres: info-ceeb@gunb.gov.pl.