null

Ósmoklasiści już znają wyniki – czas na zakończenie rekrutacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na ósmoklasistów czeka blisko 20 tys. miejsc w warszawskich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia
Na ósmoklasistów czeka blisko 20 tys. miejsc w warszawskich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia

W piątek 31 lipca uczniowie klas VIII poznali wyniki egzaminów. Teraz do 4 sierpnia powinni uzupełnić swoje wnioski rekrutacyjne. Mogą też zmienić preferencje i wybrać inną placówkę. Listy przyjętych do szkół ponadpodstawowych zostaną ogłoszone 19 sierpnia.

To był pierwszy obowiązkowy i tak poważny egzamin dla uczniów szkół podstawowych. W stolicy z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka obcego zmierzyło się 12,2 tys. uczniów z 232 samorządowych szkół podstawowych oraz 2,5 tys. uczniów ze 106 szkół podstawowych prowadzonych przez inne organy.

W piątek 31 lipca ósmoklasiści poznali wyniki pisemnych egzaminów i mogą je już przekazać do wybranej szkoły ponadpodstawowej.

Kandydaci biorący udział w elektronicznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (rok szkolny 2020/2021) powinni złożyć kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu w szkole pierwszego wyboru do 4 sierpnia (do godz. 16.00). Uwaga: kopia musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej. Wyniki egzaminów zostaną wprowadzone do elektronicznego systemu przez komisje rekrutacyjne.

To także ostatnia chwila, żeby zmienić swoją decyzję dotyczącą wyboru danej szkoły (zmiana preferencji). W tym celu należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych lub skontaktować się ze szkołą z prośbą o anulowanie złożonego w systemie wniosku. Następnie trzeba wprowadzić do systemu nowe informacje dotyczące wyboru szkół i wydrukować wniosek. Nowy wniosek podpisany przez kandydata i rodziców/opiekunów prawnych wraz z wymaganymi dokumentami trzeba złożyć osobiście lub w formie elektronicznej w wybranej szkole pierwszej preferencji.

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane 12 sierpnia o godz. 12.00. Od 13 do 18 sierpnia do godz. 15.00 kandydaci będą mogli potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły, do której zostali zakwalifikowani – by to zrobić, muszą złożyć w niej oryginały dokumentów.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poznamy 19 sierpnia o godz. 14.00.

Przypominamy, że w roku szkolnym 2020/2021 na ósmoklasistów czeka blisko 20 tys. miejsc w warszawskich liceach, technikach i szkołach branżowych I stopnia.