null

Organizacja pracy Urzędu Stanu Cywilnego w długi weekend

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Mieszkańcy Bielan składający wnioski w Wydziale Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy
Autor: R. Motyl

W piątek, 7 stycznia 2022 r., w godzinach 8:00-16:00, w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. gen. Andersa 5 (obok kina „Muranów), będzie pełniony dyżur dla rejestracji zgonów dla całej Warszawy.

W tym dniu będzie można wyłącznie zgłosić i zarejestrować zgon. Nie będzie można załatwić żadnych innych spraw z zakresu rejestracji stanu cywilnego.

7 stycznia 2022 r. czynna będzie tylko ta siedziba USC na terenie m.st. Warszawy. Pozostałe będą nieczynne zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z 15 listopada 2021 r. nr 1805/2021 w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy za święto przypadające w sobotę dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy.