null

Opieka wytchnieniowa – miasto wspiera rodziny i opiekunów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przewóz osób z niepełnosprawnościami - w tym roku zaplanowaliśmy ponad 29 tys. kursów

Warszawa wspiera rodziny oraz opiekunów osób z niepełnosprawnościami w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa”. Jeszcze w tym roku z pomocy będzie mogło skorzystać niemal 250 osób. Usługi są świadczone zarówno w formie wsparcia dziennego, jak i całodobowego.

Każdy z nas potrzebuje chwili odpoczynku i relaksu, a już na pewno osoby zajmujące się na co dzień osobami z niepełnosprawnościami, które często poświęcają swoim chorym bliskim całe życie. Dlatego zachęcam do składania wniosków i korzystania z programu „Opieka Wytchnieniowa” – powiedziała Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka m.st. Warszawy.

Celem opieki wytchnieniowej jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Dzięki programowi opiekunowie są czasowo odciążani od codziennych obowiązków, zyskują czas na odpoczynek i regenerację.

Z usługi w formie wsparcia dziennego w ramach trwającej edycji może skorzystać 150 opiekunów w tym 50 opiekunów osób poniżej 16 roku życia. Za jej realizację odpowiada Fundacja Agencji Służby Społecznej przy ul. Prochowej 24/26 lok.1. Wnioski można składać osobiście w biurze fundacji lub mailowo na adres praga@assopieka.pl

Z kolei z opieki wytchnieniowej całodobowej będzie mogło skorzystać ok. 100 osób. Za wnioski i realizację odpowiada Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” przy ul. Sternicza 125 oraz Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” przy ul. Bohaterów 46/48. Do tych instytucji należy kierować wnioski.

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, jest finansowany ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy. Wartość dofinansowania to 2 325 600 złotych.