null

Opieka nad małymi dziećmi w czasie epidemii

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W badaniu, które przeprowadziliśmy wśród rodziców i opiekunów najmłodszych warszawiaków korzystających ze żłobków w okresie maj-sierpień, 99 proc. z nich deklaruje, że placówki w jasny i zrozumiały sposób poinformowały ich o zasadach opieki w warunkach reżimu sanitarnego.

Z początkiem roku szkolnego, kiedy w warszawskich żłobkach trwa adaptacja maluchów, zapytaliśmy rodziców i opiekunów jak oceniają przygotowania stołecznych placówek do pracy w czasie pandemii COVID-19 i co budzi ich największe obawy w tym okresie. Zagwarantowanie bezpiecznych warunków opieki jest naszym priorytetem – mówi Paweł Rabiej, zastępca prezydenta Warszawy. – Z badań wynika, że większość ankietowanych pozytywnie ocenia wdrożone procedury sanitarne, w tym badanie stanu zdrowia dzieci przed wpuszczeniem do żłobka. Głos rodziców to dla nas ważna informacja, że opieka w żłobkach daje im poczucie bezpieczeństwa – dodaje wiceprezydent Rabiej.  

Zasady opieki w żłobkach w reżimie sanitarnym

Opieka w miejskich żłobkach nadal odbywa się w reżimie sanitarnym zgodnym z wytycznymi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. Wdrożona w placówkach procedura określa zasady, na podstawie których do żłobka można przyprowadzać wyłącznie zdrowe maluchy, bez objawów infekcji. Do placówek nie są przyjmowane dzieci osób przebywających na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Osoba, które przyprowadza i odbiera dziecko jest zobowiązana do noszenia maseczki, dezynfekcji rąk i zachowania dystansu społecznego. 

Pomieszczenia, w których przebywają dzieci i sprzęty przez nie używane, są utrzymywane w czystości, dezynfekowane i wietrzone zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas opieki, w żłobkach zostały zawieszone zajęcia prowadzone przez osoby i firmy zewnętrzne.

Z przeprowadzonych ankiet wynika, że 88 proc. badanych rodziców i opiekunów uważa, że dzięki wdrożonym procedurom reżimu sanitarnego żłobek opiekuje się dzieckiem w bezpieczny sposób. W opinii badanych najważniejsze są: częste wietrzenie sal, badanie stanu zdrowia dzieci przed wpuszczeniem do żłobka, w tym pomiar temperatury ciała malucha. Zdaniem rodziców i opiekunów jest to również jedna z najbardziej przestrzeganych zasad w placówkach – udzielono 92 proc. odpowiedzi twierdzących.

Jak od września rodzice pogodzą opiekę nad dzieckiem i pracę? 

Jeden na czterech badanych rodziców i opiekunów nie zna jeszcze zasad, na jakich będzie pracować od września (27 proc.). Osoby, które znają te zasady (54 proc.) najczęściej mają wiedzę dotyczącą jednego miesiąca (17 proc.).

Co ważne, blisko połowa ankietowanych (46 proc.) deklaruje, że w przypadku zwiększenia obostrzeń związanych z epidemią, nie ma możliwości zorganizowania opieki nad dzieckiem poza żłobkiem. Pozostali skorzystają z zasiłku opiekuńczego (16 proc.), pracy zdalnej lub z nieodpłatnej pomocy rodziny i znajomych (po 9 proc.).

Koronawirus – obawy rodziców

Poczucie niepewności jak rozwinie się sytuacja z koronawirusem jesienią wyraża 76 proc.  badanych. Wśród obaw najczęściej pojawia się utrudniony jesienią dostęp do lekarza pediatry (77 proc.). Ponad połowa respondentów (53 proc.) uważa, że liczba zakażeń COVID-19 w Polsce w najbliższym czasie znacznie wzrośnie, nawet do kilku tysięcy dziennie. Obawy rodziców i opiekunów budzi również niepewność, dotycząca przywrócenia dużych obostrzeń dla obywateli (lockdownu) – jak wiosną i utrata pracy.