null

Ogłaszamy konkurs w Teatrze Lalka

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie ze spektaklu: fantazyjne ptaki na scenie i wyżej wśród scenografii wyglądającej jak skrzydła.
Autor: fot. Marta Ankiersztejn

Miasto ogłosiło konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Lalka na pięć kolejnych sezonów artystycznych. Kandydaci powinni mieć doświadczenie w realizacji przedstawień dla dzieci oraz w zarządzaniu zespołem.

Kandydatki i kandydaci powinni spełnić wymagania formalne m.in. posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury oraz minimum pięcioletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Jednym z kryteriów preferowanych przez komisję konkursową jest także doświadczenie kandydata przy realizacji projektów teatralnych dla dzieci.

Osoby zainteresowane powinny także przedstawić pięcioletni program funkcjonowania i rozwoju teatru, z uwzględnieniem określonych wymagań. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu konkursowym, opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

O Teatrze Lalka

Teatr Lalka powstał w maju 1945 r. w Samarakandzie, a w roku 1948 przeniósł się do Warszawy. Od 1955 r. jego siedzibą jest Pałac Kultury i Nauki. W repertuarze ma spektakle adresowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży, ale grane są tam również przedstawienia dla dorosłych.  

Z Teatrem Lalka od samego początku związani są wybitni artyści i artystki sztuki lalkarskiej, a przedstawienia Lalki stawały się ważnymi wydarzeniami artystycznymi, wyznaczającymi nowe kierunki w polskim i światowym teatrze lalek.