null

Odpowiedzialny biznes współpracuje z miastem

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Dwie kobiety podpisują dokument za stołem
Dyrektorka Koordynatorka Karolina Zdrodowska z Ratusza (z prawej) z prezeską zarządu Stowarzyszenia Forum Odpowiedzialnego Biznesu Marzeną Strzelczak

List intencyjny w sprawie pomocy osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy podpisały wczoraj Karolina Zdrodowska – Dyrektorka Koordynatorka
ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego z warszawskiego Ratusza i Marzena Strzelczak – prezeska zarządu i dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Planujemy stworzyć w miejskich przestrzeniach przy ul. Smolnej i Targowej punkty wspierające uchodźców, którzy chcą wejść na rynek pracy albo rozpocząć własną działalność gospodarczą. Cieszę się, że znaleźliśmy partnera, który umożliwi m.in. wyposażenie nowych punktów w sprzęt komputerowy, co znacząco zwiększy ich efektywność – mówi dyr. Karolina Zdrodowska.

Współpraca pomiędzy miastem i FOB będzie dotyczyć m.in.: wspierania osób prowadzących działalność gospodarczą, potencjalnych przedsiębiorców oraz osób poszukujących pracy. Obie strony podejmą również działania rozwijające przedsiębiorczość i lokalny rynek pracy. Chcą je też wspólnym wysiłkiem promować
i upowszechniać.