null

Od nowego roku większa Strefa Płatnego Parkowania

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Ulica osiedlowa. Bloki. Po obu stronach parkują samochody. Na jezdni żółte znaki zmianijące oznakowanie możliwości parkowania.

Już 2 stycznia Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Warszawie powiększy się o rejon pl. Hallera na Pradze-Północ oraz nowe obszary na północnym Mokotowie. Mieszkańcy tych części miasta mogą w łatwy sposób uzyskać abonament, który uprawnia do postoju na określonym obszarze.

Pozytywne doświadczenia z funkcjonowania SPPN na Żoliborzu czy Ochocie, skłoniły warszawskich radnych do podjęcia decyzji o rozszerzeniu jej o kolejne fragmenty miasta. W nowych obszarach strefy na Pradze-Północ i Mokotowie wyznaczonych będzie łącznie kilka tysięcy miejsc parkingowych.

Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego pomagają w uregulowaniu sytuacji parkingowej mieszkańców Warszawy. Ci z mieszkańców, którzy zamieszkują w obszarze strefy mają większą swobodę parkowania, natomiast wszyscy użytkownicy, którzy przyjeżdżają w rejon strefy, łatwiej znają miejsce do parkowania. Celem jest bowiem zwiększenie cyrkulacji pojazdów parkujących w danym rejonie – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że szczególną poprawę powinni odczuć mieszkańcy okolic pl. Hallera, gdzie zastawiane przez samochody były chodniki, trawniki i przejścia dla pieszych. Warto podkreślić, że o ile na tym obszarze legalnie mogło zaparkować do tej pory 1308 pojazdów, teraz liczba ta wyniesie 1473, czyli aż o 165 samochodów więcej. Jest to możliwe m.in. dzięki wdrożeniu na niektórych ulicach ruchu jednokierunkowego.

Abonament mieszkańca

Mieszkańcy Pragi-Północ oraz Mokotowa mogą uzyskać abonament mieszkańca, uprawniający do bezpłatnego postoju na określonym obszarze.

Abonament mieszkańca może otrzymać osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: jest zameldowana na pobyt stały lub czasowy na terenie SPPN; rozliczyła podatek PIT za poprzedni rok w Warszawie; jest właścicielem, współwłaścicielem lub użytkownikiem pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 2,5 tony lub samochodu osobowego powyżej 2,5 tony.

Gdzie wyrobić abonament?

Sprawy związane z abonamentem, a więc jego wyrobienie lub przedłużenie można załatwić: całkowicie przez internet – pod adresem abonamentzdomu.zdm.waw.pl oraz stacjonarnie – w każdym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

Dostępne są dwa rodzaje abonamentu. Wybór należy do mieszkańca:

  • Abonament rejonowy – kosztuje 30 zł rocznie i pozwala zaparkować na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zameldowania: w rejonie do 100 metrów od parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu. Uprawnia on do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców”, czyli na odcinkach dróg oznakowanych znakiem B-35 „zakaz postoju” z tabliczką o treści „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatora „B-35” – XYZ”, gdzie XYZ oznacza kod obszaru wpisany na identyfikatorze.
     
  • Abonament obszarowy – kosztuje 600 zł rocznie (z możliwością zapłacenia w dwóch równych ratach) i pozwala zaparkować na obszarze obejmującym całe osiedle. Obszary abonamentowe obejmują ok. 800-1200 miejsc postojowych. Parkować można po obu stronach ulic będących granicami obszarów. Osoba zameldowana na granicy obszaru może wybrać, w którym obszarze będzie obowiązywał abonament. Uprawnia on do postoju w „strefach tylko dla mieszkańców” B-35 na całym obszarze obowiązywania abonamentu.

Kampania informacyjna

Stołeczny Zarząd Dróg Miejskich rozdystrybuował drogą pocztową, na obu obszarach, blisko 23 tys. ulotek informacyjnych. W ramach współpracy z Miejskimi Zakładami Autobusowymi od 1 grudnia informacja na temat rozszerzenia strefy pojawiła się również na tylnych ścianach 80 autobusów miejskich.

Dodatkowe informacje na temat funkcjonowania SPPN i uzyskania abonamentu znajdują się na stronie: zdm.waw.pl/parkowanie.