null

Od 15 listopada płatne parkowanie na Ochocie i Żoliborzu

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego - tabliczka

Od 15 listopada 2021 r. cały obszar Ochoty i Żoliborza jest objęty Strefą Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. To największe w historii powiększenie obszaru strefy. Ma ona ulżyć mieszkańcom obu dzielnic, które służyły dotąd za darmowy parking dla osób spoza dzielnicy.

Podstawowym celem strefy płatnego parkowania (SPPN) jest ochrona potrzeb parkingowych mieszkańców strefy. Mają oni prawo do abonamentu, który uprawnia do bezpłatnego postoju. Pozostali kierowcy za parkowanie muszą zapłacić. Ma to zachęcić do krótszego postoju lub przesiadki do transportu publicznego, zamiast pozostawiania auta na cały dzień na terenie płatnej strefy. W ten sposób mieszkańcom łatwiej jest znaleźć miejsce postojowe, a w ciągu dnia z każdego miejsca może skorzystać więcej kierowców (np. żeby załatwić sprawy lub zrobić zakupy).

Dlatego od 15 listopada strefa płatnego parkowania obejmuje cały obszar Ochoty i Żoliborza. Obie dzielnice są położone blisko centrum, co skłania część kierowców dojeżdżających z przedmieść do zaparkowania tu auta i przesiadki na metro lub tramwaj. Wprowadzenie SPPN ma zapobiec temu zjawisku.

Rozszerzenie SPPN o dwie dzielnice to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Łączna powierzchnia o jaką powiększa się strefa jest niemal równa powierzchni, jaką obejmowała cała strefa jeszcze 2 lata temu. Liczba płatnych miejsc postojowych zwiększa się do 52 tys. – to niemal tyle co w sześciu największych miastach w Polsce łącznie. Do tego należy doliczyć kilka tys. dodatkowych miejsc „tylko dla mieszkańców” – bezpłatnych i dostępnych tylko dla posiadaczy abonamentu. Dzięki nim, udało się uniknąć likwidowania miejsc postojowych.

W ramach rozszerzenia strefy znakowane są miejsca postojowe na ponad 250 ulicach o łącznej długości 140 km. Wymaga to ustawienia 4,5 tys. znaków drogowych i 15 tys. m kw. oznakowania poziomego. 39 ulic staje się jednokierunkowymi, aby móc wyznaczyć na nich więcej miejsc do parkowania. Na kilkudziesięciu ulicach parkowanie jest przenoszone z chodników na jezdnię, aby ułatwić przejście pieszym.

Od miesiąca trwa wydawanie abonamentów dla mieszkańców obu dzielnic. Do dziś zgłosiło się po niego 7,5 tys. osób, a kolejne kilka tysięcy złoży wnioski w najbliższych dniach. Można to zrobić elektronicznie lub osobiście, w Punktach Obsługi Pasażera (szczegóły na stronie zdm.waw.pl/sprawy/parkowanie). Mieszkaniec może wybrać, czy chce mieć abonament rejonowy (obowiązujący na niewielkim obszarze wokół domu) czy abonament obszarowy (uprawniający do bezpłatnego postoju na dużym obszarze, obejmującym ok. tysiąca miejsc).

Jak podkreśla Zarząd Dróg Miejskich, w pierwszych dniach funkcjonowania strefy nie będą pobierane kary. Obecnie kluczowe jest, aby informacja o ich uruchomieniu dotarła do wszystkich mieszkańców.

Równolegle trwają konsultacje społeczne dotyczące zmian na ulicach Saskiej Kępy, Mokotowa i Pragi-Północ związanych z planowanym wprowadzeniem SPPN w tych dzielnicach. Zaplanowana jest seria spotkań i dyżurów z mieszkańcami, a do 19 grudnia mogą oni złożyć uwagi do projektów dla poszczególnych ulic. Więcej informacji na stronie konsultacje.um.warszawa.pl.