null

Ochotnicy warszawscy – najlepszy koordynator wolontariatu poszukiwany

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na białym tle napis Ochotnicy Warszawscy granatową czcionką - logo projektu dla wolontariuszy
Konkurs na najlepszego koordynatora wolontariatu

Wszędzie tam, gdzie działają wolontariusze, z pewnością są też koordynatorzy wolontariatu. To od ich umiejętności i entuzjazmu często zależy powodzenie działań ochotników. Dlatego już po raz kolejny, w ramach corocznego konkursu, m.st. Warszawa zamierza docenić najlepszych koordynatorów wolontariatu. Kandydatury można zgłaszać jeszcze przez miesiąc.

Głównym zadaniem koordynatora wolontariatu jest zadbanie o dobrą organizację pracy ochotników. Osoba taka zajmuje się m.in. rekrutacją, promocją, budowaniem relacji z wolontariuszami, ustaleniem harmonogramu, bieżącą współpracą czy podsumowaniem działań. W tym roku, po raz kolejny, wyróżnieni zostaną ci koordynatorzy, którzy najlepiej sprawdzili się w tych działaniach, a także wyróżniali się zaangażowaniem i wysoką jakością współpracy z wolontariuszami.

Bezinteresowne zaangażowanie leży u podstaw wolontariatu. Ale o tym jak jest organizowana i jakie efekty przynosi praca wolontariuszy, w ogromnej mierze zależy od zaangażowania i wysiłku koordynatorów. Organizując ten konkurs, chcemy nie tylko docenić najlepszych koordynatorów, ale też promować wartości, jakie niesie ze sobą sama idea wolontariatu – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.

Konkurs, w którym nagradzani są koordynatorzy i koordynatorki wolontariatu jest ogłaszany w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy” już od 2017 r. W tym czasie wyróżnieni zostali m.in. koordynatorzy ze szkół, placówek kulturalnych czy miejsc pracy (odpowiedzialni za organizację wolontariatu pracowniczego). Wśród laureatów nie zabrakło też przedstawicieli warszawskich organizacji pozarządowych. Dotychczasowi zwycięzcy zostali docenieni w szczególności za umiejętności motywacyjne, liderskie, pomysłowość, świetną organizację czy gotowość do rozwiązywania sytuacji trudnych z uśmiechem na twarzy. A najczęściej – za wszystkie te cechy połączone w jednej osobie!

Do kogo kierowany jest tegoroczny konkurs?

W konkursie zostaną wyróżnieni koordynatorzy i koordynatorki, którzy w 2021 r. – mimo trwającej pandemii – umożliwili wolontariuszom działanie na korzyść warszawskich organizacji pozarządowych, instytucji i samych warszawiaków. Stolica chce nagrodzić osoby, które wykazują się szczególnym zaangażowaniem i zainteresowaniem organizacją wolontariatu, które łączą standardy współpracy z wolontariuszami ze specyfiką swojej organizacji. Konkurs to zarówno promocja poszczególnych osób, ich wkładu w budowanie dobrych warunków współpracy, jak i promocja wartości, jakie niesie wolontariat i jakie reprezentują stołeczni koordynatorzy.

Zgłoszenia kandydatur i ogłoszenie wyników konkursu

Zgłoszenia może dokonać np. grupa trojga wolontariuszy, organizacja lub instytucja, gdzie pracuje zgłaszana osoba lub nawet sam koordynator – jego wniosek poświadcza wówczas trójka wolontariuszy. Aby zaproponować kandydaturę, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie dostarczyć go osobiście lub za pośrednictwem poczty czy firm kurierskich:
Biuro Konkursu „Koordynator Wolontariatu”
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu
ul. Szpitalna 5/5 00- 031 Warszawa

Uzupełniony formularz można wysłać również mailowo, na adres: koordynator@wolontariat.org.pl.
Zgłoszenia będą przyjmowane do 28 listopada br. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się 10 grudnia, podczas wydarzenia „Dzień Koordynatora Wolontariatu 2021”. Informacje zostaną zamieszczone na profilach projektu „Ochotnicy warszawscy” w mediach społecznościowych oraz na Miejskim Portalu Wolontariatu www.ochotnicy.waw.pl.

Więcej szczegółów w regulaminie konkursu. Bezpośrednim organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w ramach realizacji miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy”.