null

Obchody Środowiska „Grupa Kampinos”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
25.09.2022 12:00 - 25.09.2022 13:00

31 lipca, godz. 12.00  – Msza św. w Kościele p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, ul. Dzierżoniowska 7. Po mszy uroczystość przy pomniku przy ul. Michaliny, składanie wieńców i zapalenie zniczy Uroczystość w Młocinach upamiętniająca 78. rocznicę bitwy o lotnisko bielańskie, w dniach 1 i 2 sierpnia 1944 r., (zadanie powstańcze VIII Rejonu Obwodu „Obroża”). Uroczystość organizuje Urząd Dzielnicy Bielany przy udziale Środowiska „Grupa Kampinos” ŚŻZAK

1 sierpnia, godz. 9.00 – złożenie kwiatów na Cmentarzu Wojennym w Laskach, na którym spoczywają polegli w Powstaniu Warszawskim żołnierze Grupy Kampinos Armii Krajowej Laski –Gmina Izabelin

godz. 9.30 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie dowódcy VIII Rejonu i „Grupy Kampinos”, płk. Józefa Krzyczkowskiego, ps. „Szymon”. Cmentarz w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach

21 sierpnia, godz. 13.00 – uroczysta koncelebrowana Msza Święta w intencji poległych żołnierzy oddziałów powstańczych z Żoliborza i Starówki oraz oddziałów „Grupy Kampinos” AK. Po mszy przejazd autokarem pod pomnik upamiętniający poległych w walkach o Dworzec Gdański przy ulicy Mickiewicza/Gen. Zajączka, Parafia Rzymskokatolicka św. Stanisława Kostki, ul. Hozjusza 2

godz. 13.45 – składanie wieńców z asystą wojskową, modlitwa pod pomnikiem upamiętniającym poległych w walkach o Dworzec Gdański przy zbiegu ulic Mickiewicza i gen. Zajączka

28 sierpnia, godz. 12.00 – Msza Święta Polowa oraz uroczystość przy Pomniku Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej i Cmentarzu Powstańczym w Wierszach

4 września, godz. 10.00 – modlitwa, złożenie wieńców i zapalenie zniczy przy pomniku upamiętniającym zamordowanie przez Niemców w 1943 roku 100 mieszkańców Truskawia oraz rozgromienie w nocy 2/3 września 1944 roku, dwóch batalionów zbrodniczych oddziałów RONA. Uroczystość z wojskową asystą honorową Truskaw – Pociecha; Truskaw – pętla autobusowa

godz. 11.30 – uroczystości upamiętniające walki pod Pociechą. Ceremonia z udziałem wojskowej asysty honorowej, przemówienia, modlitwa, Apel Pamięci, salwa honorowa i złożenie wieńców. Po uroczystości spotkanie przy wojskowej grochówce. Pociecha

25 września, godz 12.00 – uroczystość w 78. rocznicę największej partyzanckiej bitwy II wojny światowej, jaką stoczyła pod Jaktorowem „Grupa Kampinos” AK przedzierająca się w Góry Świętokrzyskie. Uroczysta Msza Święta Polowa, Apel Poległych, składanie wieńców, spotkanie na tradycyjnej „grochówce”. Budy Zosine, przy Cmentarzu Powstańczym