null

Obchody Środowiska „Grupa Kampinos”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
24.09.2023 12:00 - 24.09.2023 13:00

30 lipca, godz. 12.00 – msza święta, Kościół Matki Bożej Królowej Pokoju, ul. Dzierżoniowska 7

ok. godz. 13.00 (po zakończeniu poprzedniej uroczystości) – uroczystość przy pomniku przy ul. Michaliny organizowana przez Urząd Dzielnicy Bielany przy udziale środowiska „Grupy Kampinos” ŚŻZAK, złożenie wieńców i zapalenie zniczy

1 sierpnia, godz. 9.00 – złożenie kwiatów na Cmentarzu Wojennym w Laskach, na którym spoczywają polegli w Powstaniu Warszawskim żołnierze Grupy „Kampinos” Armii Krajowej oraz przemówienia Cmentarz Wojenny w Laskach, gmina Izabelin

godz. 9.30 – złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie dowódcy VIII Rejonu i Grupy „Kampinos”, płk. Józefa Krzyczkowskiego, ps. „Szymon”. Cmentarz w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach

20 sierpnia, godz. 13.00 – uroczysta koncelebrowana Msza Święta w intencji poległych żołnierzy oddziałów powstańczych z Żoliborza i Starówki oraz oddziałów Grupy „Kampinos” AK, w Parafii Rzymskokatolickiej św. Stanisława Kostki przy ul. Hozjusza 2

ok. godz. 14.00 (po zakończeniu poprzedniej uroczystości) – przejazd busem pod pomnik upamiętniający poległych w walkach o Dworzec Gdański. Złożenie wieńców z asystą wojskową, modlitwa zbieg ul. A. Mickiewicza i gen. J. Zajączka

27 sierpnia, godz. 12.00 – Msza Święta polowa oraz uroczystość przy pomniku Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej na Cmentarzu Powstańczym w Wierszach

3 września, godz. 8.30 – uroczystości upamiętniające walki pod Pociechą, Msza Święta w kościele parafialnym św. Franciszka w Izabelinie

godz.10 – złożenie kwiatów w asyście wojskowej pod pomnikiem na pętli autobusowej w Truskawiu 

godz. 11.00 – uroczystości pod Krzyżem Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” w Pociesze Złożenie kwiatów, Apel Pamięci

24 września, godz. 12.00 – uroczystość przy Cmentarzu Powstańczym w Budach Zosinych w 79. rocznicę największej partyzanckiej bitwy Grupy „Kampinos” AK pod Jaktorowem przedzierającej się w Góry Świętokrzyskie. Uroczysta Msza Święta polowa, Apel Poległych, złożenie wieńców, spotkanie przy tradycyjnej „grochówce”