null

Nowy ZUSOK – pierwszy rok kluczowej inwestycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plac budowy. Widać wylane fundamenty pod budynek, z ziemi wystają rury. W tle inne powstające konstrukcje budynków i żurawie budowlane. Widoczni też pracownicy budowy.
Trwa budowa ZUSOK

Trwa modernizacja i rozbudowa Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) przy ul. Zabranieckiej w Warszawie. Po roku od rozpoczęcia inwestycji konstrukcje nowych budynków stopniowo pną się do góry.

Obecny ZUSOK jest ważnym ogniwem gospodarki odpadami komunalnymi w stolicy. Przetwarza około 40 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie, dodatkowo odzyskując z nich przyjazną  środowisku energię elektryczną i cieplną. Jednocześnie od roku jest modernizowany i rozbudowywany, aby po zakończeniu inwestycji siedmiokrotnie zwiększyć moc instalacji. Wykonawca, POSCO Engineering & Construction, w porozumieniu z inwestorem, Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania w m.st. Warszawie, dostosował prowadzone roboty budowlane w taki sposób, by nie zakłócały funkcjonowania zakładu. Rok po otwarciu placu budowy prace toczą się na wszystkich obiektach równocześnie.

ZUSOK – aktualny etap prac

Zakończyły się wykopy pod kluczowe budynki, na części z nich trwają lub zostały już zakończone prace fundamentowe. Wkrótce rozpocznie się kolejny etap budowy bunkra do składowania odpadów oraz naziemnych części hali do rozładunku i estakady, a także budynku obsługi nowego ZUSOK.

W rozległym wykopie w centralnej części inwestycji, przygotowanym pod budynki cieplno-energetyczne, położono instalację odgromową, trwa tam także montaż zbrojenia. W centralnym fragmencie wykopu powstała dolna część fundamentu pod turbinę i generator oraz rozpoczęło się wykonanie słupów fundamentowych. Ruszył również kolejny etap wzmacniania ścian wykopu i stabilizowania podłoża m.in. dzięki wykorzystaniu 280 betonowych pali. Przy budowie nowego ZUSOK-u konieczne jest zastosowanie zaawansowanych technologii obudowy ścian wykopów, stalowych ścianek szczelnych, palisad oraz pojedynczych pali żelbetowych i betonowych, których do tej pory łącznie wykonano już blisko tysiąc.

Inwestycja jest skomplikowana w realizacji, jednak postępuje zgodnie z planem. Mamy do czynienia z obiektami połączonymi, które muszą być odpowiednio przygotowane: projektowo i wykonawczo. Naszym celem jest terminowe oddanie nowego ZUSOK-u do użytku – mówi inż. Henryk Mleczko, kierownik budowy.

Zaawansowane są również prace od strony północnej. Wykonawca postawił wszystkie ściany zewnętrzne i działowe hal obróbki żużla, a teraz przygotowuje się do szalowania stropu. Ten obiekt, o wysokości 9 m, do niedawna był najwyższym z nowo budowanych, jednak w ostatnich dniach „wyprzedziła” go położona centralnie konstrukcja wsporcza kotłów, przygotowywana dla dwóch dodatkowych linii produkcyjnych. Na tym etapie montażu konstrukcja sięga 11 m, a docelowo – w najwyższym punkcie – osiągnie wysokość 40 m.

Rozpoczęcie montażu konstrukcji wsporczej kotłów spowodowało dla projektu rozbudowy ZUSOK przejście do kolejnego ważnego etapu, czyli wyjście ponad płytę fundamentową głównego obiektu. Dotychczas zmontowano elementy konstrukcji wsporczej o wadze 200 ton, tworzące szkielet o docelowej wadze 1700 ton. Od teraz codziennie będą montowane kolejne elementy konstrukcji, kotłów i urządzeń, a instalacja będzie „rosła”. Każdy tydzień będzie otwierał kolejne, nowe fronty dla montażu, a co za tym idzie, zwiększy się znacząco liczba wykwalifikowanych pracowników, biorących udział w procesie budowy. Niewielka powierzchnia, na której muszą być intensywnie prowadzone prace, powoduje skupienie różnego typu żurawi wieżowych i mobilnych – mówi inż. Marcin Sadura, zastępca dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Warszawie.

Skąd czerpać wiedzę o ZUSOK?

Przy inwestycji działa Centrum Informacyjne rozbudowy i modernizacji ZUSOK.

W ramach otwartego dialogu ze społecznością lokalną informujemy o stanie inwestycji, a także realizujemy zadania z zakresu edukacji ekologicznej. W warsztatach i spotkaniach edukacyjno-informacyjnych, organizowanych przez warszawskie MPO, które odbyły się w pierwszym kwartale 2022 roku, wzięło udział blisko 200 osób. W tej grupie 80 procent to dzieci, młodzież i studenci – informuje Agata Majcher, rzeczniczka prasowa polskiego oddziału POSCO E&C.

Wysokie rusztowania ustawione w rzędach na placu budowy. Obok nich trzech pracowników ubranych w pomarańczowe ubrania ochronne i kaski.
Zobacz galerię (7 zdjęć)
Mnóstwo ustawionych w rzędach rusztowań budowlanych, między którymi przechodzi pracownik ubrany w pomarańczowe ciuchy ochronne i kask.
Mnóstwo ustawionych w rzędach rusztowań budowlanych, między którymi przechodzi pracownik ubrany w pomarańczowe ciuchy ochronne i kask.
Plac budowy. Widać wylane fundamenty pod budynek, z ziemi wystają rury. W tle inne powstające konstrukcje budynków i żurawie budowlane. Widoczni też pracownicy budowy.
Plac budowy. Widać wychodzące z ziemi konstrukcje betonowych słupów. W tle żurawie budowlane oraz dotychczasowy budynek ZUSOK.
Żurawie budowlane na placu budowy. W tle dotychczasowy budynek ZUSOK.
Trzy maszyny budowlane na placu budowy. W tle widać żurawie budowlane, inne powstające konstrukcje budynków. W tle dotychczasowy budynek ZUSOK.