null

Nowy Zespół Nazewnictwa Miejskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tabliczka z napisem Skwer gen. Marka Bezruczki w przestrzeni miejskiej. Widać drzewa i budynki mieszkalne

Powołano nowych członków Zespołu Nazewnictwa Miejskiego, którego trzyletnia kadencja rozpocznie się 1 stycznia 2023 r. Przewodniczącym został Grzegorz Piątek – architekt i historyk sztuki, laureat Nagrody Literackiej m.st. Warszawy.

Zespół Nazewnictwa Miejskiego jest ciałem opiniodawczo-doradczym prezydenta m.st. Warszawy. Służy wiedzą oraz doświadczeniem w zakresie nadawania nazw obiektom miejskim w stolicy, a z jego eksperckiej oceny korzystają także miejscy radni z Komisji ds. Nazewnictwa Miejskiego.

W skład Zespołu Nazewnictwa Miejskiego wchodzą varsavianiści, specjalizujący się w różnych dziedzin nauki, m.in. w tym historycy, historyk sztuki i wojskowości, historycy literatury, kartografowie, geograf, architekt, językoznawcy oraz specjaliści w zakresie toponimii (nauki o nazwach miejsc) Warszawy.

Rolą Zespołu jest m.in. merytoryczna ocena propozycji zgłaszanych do upamiętnienia w nazwach warszawskich obiektów. Eksperci dokonują oceny i uzupełniają informacje o nazwach, przekazanych przez wnioskodawców. Są też właściwi do opiniowania i wskazania formy proponowanej nazwy.

Nowy skład Zespołu Nazewnictwa Miejskiego:

 1. Grzegorz Piątek ­– przewodniczący;
 2. Joanna Dojnik – wiceprzewodnicząca;
 3. prof. dr hab. Grażyna Borkowska;
 4. dr Agata Hącia;
 5. dr hab. Dobrochna Kałwa;
 6. dr hab. Andrzej Kunert;
 7. prof. dr hab. Jacek Leociak;
 8. Robert Marcinkowski;
 9. dr Paweł Weszpiński;
 10. dr Bożena Wierzbicka;
 11. dr Aleksandra Wójtowicz.

 

Zarządzenie ws. powołania Zespołu znajduje się na stronie internetowej.