null

Nowy konkurs na dyrektora Teatru Komedia

Drukuj otwiera się w nowej karcie
fasada budynku Teatru Komedia w dziennym świetle
Teatr Komedia w Warszawie

Miasto Stołeczne Warszawa ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Północnego Centrum Sztuki – Teatru Komedia. Zgłoszenia będą przyjmowane do 18 lipca.

Wśród wymagań stawianych kandydatom są m.in.: wykształcenie wyższe, minimum 5-letnie doświadczenie przy tworzeniu projektów teatralnych lub pracy w instytucji kultury, organizacji pozarządowej w obszarze kultury, a także minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem. Osoby startujące w konkursie są zobowiązane do pisemnego opracowania 5-letniego autorskiego programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru. Szczegóły dotyczące wymagań wobec startujących w konkursie zawarte są w zarządzeniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Oferty muszą wpłynąć do 18 lipca br., do godziny 16:00. Należy je złożyć osobiście w kancelarii Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy (Plac Bankowy 2, pokój 2312) lub przesłać na adres Biura Kultury Urzędu m.st. Warszawy (Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa). Przewidywany czas rozstrzygnięcia konkursu to 60 dni od końcowego terminu składania ofert.

Północne Centrum Sztuki - Teatr Komedia

Teatr „Komedia” w Warszawie rozpoczął działalność w 1957 roku - od tego momentu prezentował klasyczne komedie, farsy i spektakle muzyczne w reżyserii między innymi Olgi Lipińskiej, Wojciecha Pokory i Jana Biczyckiego oraz spektakle dla dzieci i młodzieży. Na jego deskach można było podziwiać między innymi Irenę Kwiatkowską, Danutę Rinn, Jana Kociniaka oraz Jana Kobuszewskiego. Od 1992 roku Teatr działa jako scena impresaryjna pod nazwą Północne Centrum Sztuki – Teatr Komedia w Warszawie. Obecny repertuar instytucji oparty jest głównie na spektaklach komediowych.