null

Nowy asfalt na Odyńca

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
żółta tabliczka z napisem teren budowy wstęp wzbroniony na ogrodzeniu
Autor: Paweł Dąbrowski

Na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich wykonawca układa na ul. Odyńca nowe płyty chodnikowe i urządza zieleń. Od czwartku, 4 sierpnia, zacznie też wymieniać nawierzchnię jezdni. Ulica będzie zamknięta na odcinku od al. Niepodległości do Puławskiej. Dla kierowców wyznaczone zostaną objazdy. Także autobusy zmienią trasy.

Drogowcy ustawili już nowe krawężniki po obu stronach ul. Odyńca i mogą rozpocząć wymianę nawierzchni jezdni. Nowy asfalt zostanie wzmocniony siatką szklaną, a na dojazdach do skrzyżowań oraz przy przystankach dodatkowo siatką szklano-węglową nasączoną asfaltem.

Zamknięta Odyńca

W czwartek, 4 sierpnia, ok. godz. 8.00 drogowcy zamkną dla ruchu kołowego ul. Odyńca od al. Niepodległości do ul. Puławskiej. Na całym odcinku wprowadzony zostanie zakaz parkowania.

Dojazd do posesji możliwy będzie wyłącznie w czasie usuwania istniejącej nawierzchni oraz regulacji studzienek. W trakcie układania nowego asfaltu obowiązywać będzie całkowity zakaz poruszania się. Wykonawca poinformuje mieszkańców odpowiednio wcześniej o terminie tych robót.

Podobnie będzie z dojazdem do ul. Czeczota, która na czas prac przestanie być jednokierunkowa. Wjazd i wyjazd w tę ulicę z ul. Odyńca możliwe będą od strony al. Niepodległości. Przy ulicy Czeczota nie będzie można zaparkować.

Kierowcy i autobusy na objazdach

Objazd utrudnień wyznaczono al. Niepodległości do ul. Malczewskiego i Puławskiej. Dopuszczona zostanie możliwość skrętu w lewo z al. Niepodległości w Malczewskiego – urządzony zostanie osobny pas do tego manewru.

Zamknięte skrzyżowanie ul. Krasickiego z Odyńca kierowcy będą mogli objechać ul. Malczewskiego, al. Niepodległości, ul. Racławicką i Kazimierzowską lub ul. Ursynowską, Puławską i Malczewskiego.

Od czwartku, 4 sierpnia, do niedzieli, 7 sierpnia, autobusy 141 i 172 będą kursowały ul. Malczewskiego i al. Niepodległości.

Przejścia dla pieszych będą otwierane naprzemiennie – zgodnie z postępem prac. Ruch kołowy na ul. Odyńca zostanie przywrócony w poniedziałek, 8 sierpnia, od wczesnych godzin porannych.

Odyńca od nowa

Jesienią 2020 warszawscy drogowcy przenieśli parkowanie na jezdnię ul. Odyńca, dzięki czemu piesi mogą swobodnie poruszać się po chodniku. Dodatkowo powstała nowa zebra. W tym roku drogowcy wyremontują chodniki po obu stronach ulicy. Te prace potrwają do września. Co ważne nowy trotuar nie będzie ułożony na całej szerokości – utworzony zostanie nowy pas zieleni, od strony jezdni. W miejscu stref wyłączonych z ruchu – przed przejściami dla pieszych i przystankami – powstaną ogrody deszczowe. Łącznie będzie ich osiem – wszystkie po północnej części ulicy. Po stronie południowej ulicy wykonawca odnowi jedynie część chodnika. Trotuaru nie wyremontuje np. między wlotami ul. Czeczota, bo na przyszły rok swoje prace zaplanował tam jeden z gestorów sieci podziemnych – zostanie zobowiązany do odtworzenia chodnika z nowych elementów.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu spowodowanych remontami i inwestycjami można znaleźć na stronach: infoulice.um.warszawa.pl oraz facebook.com/infoulice. Komunikaty dotyczące tras pojazdów Warszawskiego Transportu Publicznego dostępne są na stronie: wtp.waw.pl. Dodatkowo na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115 można zamówić bezpłatną usługę powiadamiania SMS o utrudnieniach w ruchu w stolicy.