null

Nowy abonament parkingowy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zbliżenie na parkomat - widok z boku urządzenia

Na dzisiejszej sesji Radni m.st. Warszawy przyjęli zmienioną uchwałę dotyczącą nowego abonamentu parkingowego dla mieszkańców strefy płatnego parkowania. To kolejny etap nowej polityki parkingowej zapowiedzianej w 2019 r. przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Celem polityki parkingowej miasta jest przede wszystkim ułatwienie znalezienia wolnego miejsca postojowego tym, którzy go rzeczywiście potrzebują. Opłaty za parkowanie pobiera się po to, aby chętnych do zaparkowania było mniej niż miejsc postojowych. Strefa spełnia swoją rolę, jeśli ok. 10 proc. miejsc jest wolnych – aby każdy, kto musi zaparkować, mógł znaleźć wolne miejsce. Jeżeli te proporcje są zaburzone, wzrasta natężenie ruchu związane z poszukiwaniem wolnego miejsca. Narzędzie, jakim jest strefa, pozwala też na ochronę miejsc parkingowych dla mieszkańców dzielnic, w których funkcjonuje strefa, a którzy korzystają z abonamentów mieszkańca. To szczególnie ważne w sytuacji, gdy w stolicy nadal w dużym tempie przybywa samochodów. Jeszcze 10 lat temu na jedno auto przypadały statystycznie dwie osoby. Dziś wskaźnik motoryzacji sięga już 8 aut na 10 mieszkańców i tempo wzrostu jest nadal wysokie. 

Zapowiedź zmian w parkowaniu padła w 2019 r. i jest konsekwentnie realizowana. Po raz pierwszy od kilkunastu lat zmieniły się stawki opłat oraz kar. Warszawska strefa płatnego parkowania, już i tak największa w Polsce, w ubiegłym roku została powiększona o 7,8 tys. miejsc postojowych na Woli i Pradze-Północ. Od 15 listopada do strefy dołączą kolejne dzielnice: Żoliborz i Ochota. W sumie to ponad 14,2 tys. miejsc postojowych – tym samym strefa będzie liczyć już ok 52 tys. miejsc. 

Grafika przedstawiająca porównanie abonamentu rejonowego z obszarowym

 

Propozycja nowego abonamentu 

Uchwała przyjęta przez radnych dotyczy wprowadzenia nowego rodzaju abonamentów mieszkańca. Aktualnie posiadacze abonamentu mogą parkować bezpłatnie na niewielkim obszarze w pobliżu miejsca zamieszkania. Przywilej ten, kosztujący 30 zł rocznie, obejmuje kilka (maksymalnie 8, ale średnio 3-4) parkomatów oddalonych nie więcej niż 150 m od domu. W praktyce przekłada się to na kilkadziesiąt miejsc postojowych. Zdarza się, że żadne z nich nie jest wolne wtedy, kiedy mieszkaniec potrzebuje zaparkować. 

Teraz każdy mieszkaniec będzie miał dwie możliwości. Poza dotychczasowym abonamentem rejonowym mógł wybrać abonament obszarowy. Będzie on uprawniał do bezpłatnego postoju na dużo większym obszarze, obejmującym całe osiedle lub znaczną część dzielnicy (np. cały Rakowiec czy Powiśle). Takie obszary obejmować będą nawet kilkadziesiąt ulic i od kilkuset do 1,5 tysiąca miejsc postojowych. W efekcie dużo łatwiej będzie na takim obszarze znaleźć wolne miejsce do zaparkowania. Podział na obszary został oparty o matematyczne wyliczenia, tak aby każdy obszar cechował się podobnym zapotrzebowaniem na miejsca dla mieszkańców. Ci, którzy mieszkają na granicy obszaru, będą mogli wybrać, który z przyległych obszarów będzie im przysługiwał.

W ramach abonamentów będzie można otrzymać identyfikator uprawniający do postoju na dodatkowych miejscach, zarezerwowanych tylko dla mieszkańców. To opcja szczególnie przydatna dla mieszkańców dzielnic takich, jak włączane w tym roku do strefy Żoliborz czy Ochota, gdzie niektóre uliczki uda się dzięki temu ochronić przed napływem aut i w dużej mierze zarezerwować postój dla mieszkańców. Objęcie istniejącej strefy nowymi zasadami umożliwi za to wygospodarowanie ok. 2,5 tys. dodatkowych miejsc do postoju tylko dla mieszkańców tam, gdzie wymiary jezdni i chodnika nie wystarczają do wyznaczenia pełnowymiarowych płatnych miejsc postojowych. Tzw. identyfikatory B-35 zadebiutowały w zeszłym roku na Woli i Pradze-Południe. Teraz oferta jest rozszerzana na kolejne dzielnice. Usprawnimy też system ich wydawania. Nie będą już osobnym dokumentem, a jedynie dodatkową informacją na abonamencie mieszkańca.

Koszt nowego abonamentu obszarowego wyniesie 600 zł rocznie. Mieszkańcy będą mogli również pozostać przy abonamencie rejonowym, który będzie nadal wydawany na dotychczasowych zasadach. Każdy może zatem wybrać, która opcja jest dla niego korzystniejsza. Nowy rodzaj abonamentu to odpowiedź na liczne głosy mieszkańców, proponujących poszerzenie obszaru objętego abonamentem – by można było zostawić auto na nieco bardziej oddalonych, ale mniej obciążonych parkowaniem ulicach. 

Pierwsza wersja proponowanego abonamentu obszarowego została wiosną tego roku podważona przez wojewodę mazowieckiego, który zarzucił uchwale rzekome wady prawne. W przyjętej obecnie uchwale wprowadzone zostały zmiany, które powinny rozwiać te wątpliwości.